Vad har jag för uppsägningstid som inneboende utan kontrakt?

Hej!

Jag har varit inneboende hos en bekant i ungefär 9 månaders tid utan något som helst kontrakt och har nu flyttat ut därifrån sen 2 månader tillbaka. jag betalade vid det skedet en månads hyra till honom för att vara snäll och inte sätta honom i en ekonomiskt obekväm sits.

Nu vill han ha betalt igen och menar på att det är 3 månaders uppsägningstid och att jag därför är skyldig att betala hyra trots att jag inte bor kvar där.

Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler som är tillämpliga i detta fallet beror på vad för typ av bostad som har hyrts ut. Om det gäller en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad "hyreslagen" tillämplig, och om det handlar om en person som hyr ut sin bostadsrätt är istället reglerna i Lag om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) tillämpbara. Jag kommer nedan att besvara frågan utifrån båda situationerna.

Om inneboende hos hyresgäst av en hyresrätt

Det finns inga formkrav för hyresavtal, så länge inte någon av parterna vill ha det skriftligt (12 kap. 2 JB). Dock är ett skriftligt avtal alltid bra ur bevissynpunkt, och är därför alltid bra att begära att skriva ett hyresavtal.

Enligt hyreslagen gäller 3 månaders uppsägningstid för hyresavtal som gäller på obestämd tid (12 kap. 4 § JB).

Om inneboende hos person som äger bostadsrätt

Hyreslagen och UEB är tillämpliga samtidigt, men där reglerna skiljer sig åt går UEB före. Det stadgas i 1 § 2 st UEB. Dessutom är UEB tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att villkor i ett hyresavtal som är till större nackdel för hyresgästen än vad som står i lagen är utan verkan (2 § UEB).

Enligt reglerna i UEB har en hyresgäst en uppsägningstid om en månad, och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § UEB).

Vad gäller för dig?

Även om ni inte har upprättat ett avtal, så kan er överenskommelse om inneboende ändå räknas som ett muntligt avtal. Oavsett gäller reglerna som stadgas i lagen dvs 12 kap. JB och ev. UEB, i vilka det stadgas minst en månads uppsägning gällande hyresavtal.

Vilken uppsägningstid som gällde mellan er beror som ovan nämnt på vilken typ av bostad som du som inneboende hyr in dig hos och vem som valde att "säga upp" hyresrelationen mellan er. Om det enligt lag gällde tre månaders uppsägning (om hyresrätt eller din hyresvärd sa upp hyresrelationen) ska du anses vara betalningsskyldig för de återstående två månadshyrorna. Medan om en månads uppsägning (om bostadsrätt där du sade upp hyresrelationen) är stadgat i er situation har du agerat rätt. I er situation kan en svå

Om ni inte kan komma överens, går det att göra en ansökan till Hyresnämnden som kan pröva er sak. Hur man gör en ansökan och hur en sådan process går till går att läsa mer om här.

Jag hoppas detta gav svar på din fundering.

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning