Vad har jag för rättigheter utan ett skriftligt anställningsavtal?

FRÅGA
Hej, Jag började jobba på en restaurang som servitör en månad sedan men jag har inte skrivit anställningsavtal än samt jag har frågat min chef två gånger. I intervjun jag glömde att fråga om Lönen fast de betalar kollektivt. Vad har jag för rättigheter just nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du inte har fått något skriftligt anställningsavtal. Vidare tolkar jag det som att du har påbörjat din anställning, och bett din chef om ett skriftligt avtal. Nedan kommer jag att förklara dina rättigheter i den uppkomna situationen.

Har ett anställningsavtal ingåtts?
Ett anställningsavtal ingås formlöst. I denna situation finns inget skriftligt avtal, men av allt att döma föreligger ett muntligt avtal. Eftersom att det inte finns något hinder mot muntliga avtal i anställningssituationer har ett giltigt anställningsavtal ingåtts, och av 4 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framgår att det föreligger en presumtion om att anställningen är tillsvidare.

Krav på skriftlig information
Senast en månad efter du börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av betydelse för anställningsförhållandet, däribland lönen (6 c § LAS). Av din fråga framgår att du arbetat på restaurangen sedan en månad tillbaka, och fortfarande inte fått någon skriftlig information om anställningsförhållandet. Eftersom att din arbetsgivare underlåtit att ge dig denna information, kan du ha rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.

Lönen
Av din fråga framgår det att arbetsgivaren betalar kollektivt, varpå jag förutsätter att din arbetsplats har kollektivavtal. Eftersom att du inte har något skriftligt anställningsavtal och dessutom glömde fråga om lönen gäller då den lön som anges i kollektivavtalet. Det anses nämligen vara en dold klausul inom arbetsrätten att arbetsgivaren ska tillämpa kollektivavtalet på samtliga anställda, och inte bara de som är fackligt anslutna. Eftersom att du inte har något anställningsavtal och inte verkar ha avtalat något om lönen, kommer den kollektivavtalade lönen dessutom att få utfyllande verkan. Detta innebär att kollektivavtalets bestämmelser blir en del av det personliga avtalet.

Sammanfattning
Av allt att döma har du och din arbetsgivare ingått ett muntligt anställningsavtal. Då anställningsavtal ingås formlöst, är detta muntliga avtal precis lika giltigt som ett skriftligt. Senast en månad efter du börjat arbete ska din arbetsgivare lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av betydelse för anställningsförhållandet. Vad gäller lönen ska din arbetsgivare betala enligt kollektivavtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (559)
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt
2019-05-06 Tystnadsplikt på arbetsplats

Alla besvarade frågor (69223)