Vad har jag för rättigheter när min arbetsgivare inte betalt ut min lön?

Hallå,

Vilka rättigheter har jag när min tidigare arbetsgivare inte har betalat mig alla mina löner. Anställningsavtalet var för en bestämd period och löpte ut den 15 augusti 2021. En del av slutlönen betalades ut den 23 september 2021 men övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvaringsbonusar är obetalda.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har när din arbetsgivare inte betalt ut alla de löner du ska ha fått. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS), räntelagen (RL), och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Vilka rättigheter har jag när min arbetsgivare inte betalat mig alla mina löner?

Arbetsgivarens främsta skyldighet gentemot dig som arbetstagare är att betala ut lönen för ditt arbete. Detta kan också sägas innebära att du som arbetstagare har rätt att få ut lönen för ditt arbete. I ditt fall har din arbetsgivare inte fullgjort denna skyldighet eftersom du inte fått ut hela den lön du har rätt till. Arbetsgivaren har härigenom gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott, som i regel innebär att du som anställd har rätt att omedelbart frånträda din anställning (4 § LAS). Eftersom din anställning löpt ut verkar det dock inte vara riktigt aktuellt, men det är en rätt du haft.

Kort sagt så har du rätt till din lön. Denna rätt tar sig till uttryck som att du får en fordran mot din arbetsgivare. Fordringen som du får utgörs av de delar av lönen du ännu inte fått utbetald, i ditt fall: övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvatningsbonusar. Denna fordran kan du göra gällande mot din arbetsgivare. Fordringen räknas som förfallen till betalning den dag som lönen egentligen skulle ha betalats ut. Och från förfallodagen kan du, förutom själva lönen, även kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL).

För att få ut fordringen som avser lönen är i regel det första steget att kontakta arbetsgivaren och påtala att man har en innestående lön som ska betalas ut. Om man inte lyckas med det så kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om s.k. betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten ålägger din arbetsgivare att betala din lön (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För att få till ett betalningsföreläggande måste du skriftligen ansöka om ett sådant. Ansökningen sker till Kronofogdemyndigheten och ska som sagt vara skriftligen, innehålla ditt yrkande, dvs. vad du vill ska hända, samt grunden för detta yrkande. Vidare måste du ha med uppgifter om summan, förfallodagen för fordringen (då lönen skulle betalats ut) samt dina och din arbetsgivares personuppgifter (9-11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mitt tips är att gå in på Kronofogdemyndighetens hemsida och använda dig av den vägledning som finns där, t.ex. olika färdiga blanketter. Jag lägger här en länk dit: https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt.

Sammanfattning

Dina rättigheter är att omedelbart frånträda anställningen, något som du dock redan gjort. Sedan är din främsta rätt att faktiskt få ut den lön du ska ha. För detta kan du vända dig till arbetsgivaren och försöka få ut lönen på den vägen. Om det inte går kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket är lättast att göra via deras hemsida som är länkad i svaret.

Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig med lönen!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”