Vad har jag för rättigheter när jag kallats till förhör?

Hej,

Jag har blivit inkallad till förhör angående osann försäkran, grovt brott i samband med högskoleprovet. Vad har jag för rättigheter då jag är oskyldigt till det?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När polisen har inlett en förundersökning om brott kan vem som helst som kan antas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen kallas till förhör enligt 23 kap 6 § rättegångsbalken. Om den som kallats inte kommer till förhöret kan hen behöva betala vite enligt 23 kap 6a § rättegångsbalken eller bli hämtad till förhöret enligt 23 kap 7 § rättegångsbalken.

Är du kallad till ett förhör måste du alltså infinna dig, men kallelsen betyder inte nödvändigtvis att du själv är misstänkt för brott. Det kan vara så att polisen tror att du har sett eller hört något de kan ha nytta av om de t ex utreder någon annan som skrev provet för brott.

Om du är misstänkt kan du ha rätt till försvarare enligt 21 kap 3a § rättegångsbalken. I första hand ska försvarare utses om den misstänkte är anhållen eller häktad, eller om brottet inte kan ge lägre straff än sex månaders fängelse. Inget av detta gäller dig utan din eventuella rätt till försvarare bygger i så fall på paragrafens andra stycke, där tre särskilda fall då försvarare ska utses nämns. Utan att veta mer om omständigheterna kan jag inte uttala mig om hur sannolikt det är att du har rätt till en offentlig försvarare. Det är dock inte jättevanligt att en sådan försvarare sitter med redan vid ett första förhör, utan denne kommer oftare in i bilden senare.

I 23 kap 9 § rättegångsbalken finns regler om hur länge man måste stanna för förhör. Är du inte misstänkt behöver du inte stanna för förhör längre tid än sex timmar. Om du är misstänkt för brott och det är väldigt viktigt att du är tillgänglig för förhör längre än så kan tiden förlängas med sex timmar till. Längre än tolv timmar behöver du alltså definitivt inte stanna om det inte fattas beslut om gripande eller anhållande. När förhöret är slut eller tiden du måste stanna har gått ut får du gå därifrån och normalt kan du då inte kallas till ett nytt förhör förrän tidigast tolv timmar senare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo