Vad har jag för rättigheter i samband med provanställnings upphörande?

2019-09-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har blivit uppsagd tre dagar innan min provanställning går ut. Vad är det som gäller är jag fastanställd om jag inte får meddelandet senast två veckor innan eller vad har jag för rättigheter på min sida i den här situationen? Min arbetsgivare säger att jag måste jobba två veckor men det kan väl inte stämma? Då jobbar jag utan avtal. Hjälp mig känner mig väldigt kluven
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsformer och uppsägning regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Varseltid

Vid provanställning finns inget krav på uppsägningstid från arbetsgivarens sida, men däremot finns krav på varseltid. Detta innebär att du som arbetstagare har rätt att få veta att anställningen kommer att upphöra 14 dagar innan prövotiden löper ut. Detta ger dig och ditt fack möjlighet att ta tillvara dina rättigheter (31 § LAS). På begäran ska du även få en möjlighet att diskutera saken med din arbetsgivare innan tiden är slut.

Om en arbetsgivare istället för att meddela 14 dagar innan väljer att avbryta provanställningen omedelbart kan hen bli skyldig att betala allmänt skadestånd. Anställningen fortsätter dock inte i vilket fall, trots brottet mot varseltiden.

Måste du jobba kvar?

Jag tolkar din fråga som att din provanställning är tidsbegränsad. I så fall kan din arbetsgivare inte kräva att du jobbar kvar efter att anställningstiden gått ut. Du har dessutom en rätt att som arbetstagare avbryta din provanställning när som helst innan den övergått i en tillsvidareanställning. Du behöver alltså inte under några omständigheter jobba kvar om du inte vill (6 § andra stycket LAS).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll