FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/04/2016

Vad har förlikningsbud som avgetts innan stämningen för betydelse för en senare rättegång?

Fråga om förlikningsförslag är till nackdel för K

Låt säga:

K kräver 50.000 kr av S för fel i fastighet, ersättningen storlek, 50.000 kr, är K medveten om är rejält i överkant, men han vill ha prutmån.

S bestrider kravet till fullo.

K föreslår 25.000 kr, vilket egentligen är ett rimligt förslag tycker K. Men S tackar ändå nej.

Därefter stämmer K S. På hela beloppet, 50.000 kr.

Är det i rättegången till nackdel för K att denne tidigare erbjudit en förlikning om 25.000 kr?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan avser ett dispositivt tvistemål där förlikning om saken är tillåten. Enligt omedelbarhetsprincipen får rättens dom bara grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen, se 17 kap. 2 § Rättegångsbalk (1942:740). Detta innebär att vad parterna sagt vid förberedelse eller i skrifter till rätten inte får beaktas om det inte upprepas vid huvudförhandlingen. När det handlar om dispositivt tvistemål är det dispositionsprincipen som gäller avseende processmaterialet. Rätten ska eller får företa viss processhandling endast på yrkande av ena parten eller båda parterna. Enligt 17 kap. 3 § p. 2 RB får rätten inte grunda domen på andra omständigheter än sådana som har åberopats av part.

Sammanfattningsvis kan det mot bakgrund av ovan konstateras att förlikningsbud som avgetts innan stämningen har ingen påverkan för en senare rättegång. Att K tidigare har erbjudit S en förlikning om 25.000kr kommer inte att påverka K negativt i en eventuell senare rättegång.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig.

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo