FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/08/2022

Vad har en fastighetsägare för skyldigheter gentemot sina grannar?

Vi har en granne som har en badtunna som är vedeldad. Röken från denna gör att vi inte kan vistas ute när de elda och heller inte vädra i huset. Detta är mycket störande. Vi har tagit upp detta med dem ett vid ett flertal tillfällen, men de har bara deklarerat att de inte tänker ta hänsyn till oss utan kommer att elda så mycket de vill. De brukar elda minst en gång i veckan. När eldningen sker håller de på i flera timmar. Det bästa vore givetvis om de tog ersatte vedaggregatet med eluppvärmning. Det har en annan granne gjort efter klagomål. Vilka möjlighet har vi att helst få dem att byta till annan uppvärmning eller begränsa hur mycket de eldar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler som rör grannars rättigheter och skyldigheter gentemot varandra återfinns i 3 kap Jordabalken (JB)


Fastighetsägares skyldigheter gentemot sina grannar

Utgångspunkten är att varje granne ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjandet av sin fastighet (3 kap 1§ JB). Vad som skäligen bör tålas blir en bedömningsfråga. Generellt sett får man tåla en del störningar från sina grannar, framförallt under dagtid. Det kan röra sig om lindrigare störningar som lekande barn eller annat buller under dagarna. En rimlig utgångspunkt är att se till den allmänna uppfattningen vad som är okej eller inte. Man kan också utgå från vilken påverkan störningen har på en. Att inte kunna vara utomhus när de eldar och inte heller kunna ha fönster och dörrar öppna är möjligen något som ni inte bör behöva stå ut med, men det krävs en närmare bedömning av ert fall för att kunna uttala sig i situationen. 


Vad kan ni göra åt situationen?

I första hand bör man försöka prata med ens granne om att beteendet ska upphöra, men vad jag förstår har ni redan försökt med detta. Möjligen är det fler än bara ni som stör er på eldningen, kanske kan det ge större effekt att prata med fler i området. Om det är så att du och din grannes fastigheter är en del av en samfällighetsförening så kan du vända dig till styrelsen med problemet. Som en sista utväg kan man vända sig till kommunen, där de i sin tur kan göra en bedömning av den olägenhet som du orsakas av. Det krävs dock troligen att olägenheten är av en rätt allvarlig grad för att de ska välja att ingripa. Vilken åtgärd som kan bli aktuell är svårt att avgöra, men i den mån det inte är tillräckligt att begränsa tiderna för eldningen kanske det krävs att man förelägger grannen att byta till en annan uppvärmning. 


Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Om ni har några fler funderingar är ni välkomna att höra av er till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”