Vad har den efterlevande maken rätt till arv?

2020-12-16 i Make
FRÅGA
Hej. Min sambo och jag hade tänkt gifta oss men min sambos förra fru avled och då fick vi höra att barnen har ett modersarv att få ut vilket skulle bli halva arvet. Och så har han också en son i ett tidigare äktenskap vars moder lever Och då undrar jag om han skulle avlida före mig om jag ärver något överhuvudtaget. Tack för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i ärvdabalken (ÄB).

Makes rätt till arv

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §15 (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Enligt paragrafen ärver den efterlevande make före den gemensamma barnen men inte framför särkullbarn. Särkullbarn har alltså rätt att få ut sin andel direkt.

Stora basbeloppsregeln

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Den efterlevande maken har, enligt paragrafen, alltid rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp. Basbeloppets storlek regleras i 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken och det ändras varje år. För år 2020 är basbeloppet 47 300 kr. Detta medför att du alltid har rätt till ett belopp som motsvarar 189 200 kr.

"då undrar jag om han skulle avlida före mig om jag ärver något överhuvudtaget?"

Den efterlevande maken kommer att ärva före gemensamma barn, men inte före särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin andel direkt. Särkullbarn kan dock avstå från att få ut sin andel direkt. I så fall kommer de har rätt till efterarv efter den efterlevande maken.

Den efterlevande maken är dessutom skyddad enligt basbeloppsregeln. Det innebär att den efterlevande make har alltid rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Vid en situation där den efterlevande maken inte kan erhålla motsvarande fyra basbelopp vid bodelningen, har maken rätt att få ut det resterande från arvslotten. Skulle det inkräktar på särkullbarns andel så kommer de ha efterarv efter den efterlevande maken.

Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!

Önskar,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91132)