Vad har bostadsarrenden för besittningsskydd?

2017-12-06 i Arrende
FRÅGA
Hej.Jag blir inte klok på allt som beskrivs i jordbalken ang arrende.Vad händer om arrendet upphör och vi inte får ett nytt arrende.Vad gör vi om jordägaren eller ev ny köpare inte vill köpa fastigheterena. Måste vi ge bort allt till markägaren då vi inte har möjlighet att frakta bort byggnaderna?Fastigheterna som är värderade till ca 450 000 :- enligt mäklare.Finns det inga som helst rättigheter för oss arrendatorer trots att vi har skött oss exemplariskt och vill arrendera framöver.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag håller med dig, det är inte helt lätt att orientera sig i Jordabalkens (JB) alla regler, men vi gör ett försök! Det finns en hel del regler till eran förmån.

Vilka är dom viktigaste reglerna för bostadsarrende?

Bostadsarrende (10:1 JB) föreligger när arrendatorn enligt avtalet har rätt att uppföra eller bibehålla eget bostadshus (alltså ett hus på ofri grund som fastighetsägaren inte äger). De viktigaste reglerna handlar om arrendatorns rätt att förlänga avtalet (arrendatorns besittningsskydd 10:4-6 JB). Huvudregeln är att arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet även när jordägaren har sagt upp honom eller henne för avflyttning. Huvudregeln gäller inte när arrendatorn saknar besittningsskydd och när det finns en besittningsbrytande grund. Vi måste alltså först avgöra om ni har besittningsskydd och sedan om det finns en besittningsbrytande grund.

När saknar du besittningsskydd och när finns det en besittningbrytande grund?

Du saknar besittningsskydd om någon av de omständigheter som föreskrivs i 10:4 JB uppfylls. Det kan t.ex. vara att jordägaren säger upp arrendeavtalet på grund av att arrenderätten är förverkad. Den anses förverkad om du t.ex. Inte betalar arrendeavgiften eller vanvårdar stället. Eftersom ni har skött er exemplariskt har ni förmodligen besittningsskydd enligt huvudregeln. Men vi måste också se om det finns situationer som gör att besittningsskyddet kan brytas. Dessa situationer föreskrivs i 10:5 JB. Det kan exempelvis vara liknande som ovan, dvs allvarlig misskötsamhet eller byggt utan bygglov.

Vad tycker jag att ni borde göra?

Jag föreslår att ni går in på arrendenämndens hemsida genom att klicka här och går igenom de olika situationer som uppställs för att ni inte ska ha rätt att förlänga avtalet. Förmodligen kommer ingen av situationerna "passa in" och därmed har ni rätt att förlänga avtalet. Observera att erat besittningsskydd är direkt, dvs. Ni har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

Hoppas att reglerna blev lite lättare att förstå!

mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)