FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/05/2023

Vad har arbetsgivare för möjligheter att undersöka om någon är dömd för brott?

Får jag som arbetsgivare veta om någon av mina anställda gjort sig skyldiga till 1. Stöld 2. Snatteri 3. Rattfull. Vill veta både för min del och för den anställde, kanske ekonomiska problem vi kan hjälpa till med. Rattfull så vi inte skickar ut någon i trafiken utan körkort.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en arbetsgivare får ta reda på om anställda gjort sig skyldiga till brott. Jag kommer därför dela upp mitt svar i två delar, dels vem som kan begära ut uppgifter ur belastningsregister och dels vem som får undersöka om någon är dömd för ett brott.

Utdrag ur belastningsregistret

Regler kring belastningsregister finns i lag om belastningsregister. I belastningsregistret finns information om personen tidigare har ålagts påföljd för brott (3 § lagen om belastningsregister). Vissa svenska myndigheter har rätt att få uppgifter från belastningsregistret (6 § lagen om belastningsregister). Vidare har enskilda rätt att på begäran få ta del av uppgifter om sig själv. Detta kan exempelvis gälla registerutdrag om man söker jobb där man arbetar med barn och unga (9 § lagen om belastningsregister). Vissa arbetsgivare har även direkt möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret om det gäller en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för att förebygga eller gäller hantering av brott (10 § lagen om belastningsregister). Detta gäller således beroende på vad det är för typ av anställning. Arbetsgivare kan även be om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställningen för att välja huruvida de vill anställa någon. Inom svensk rätt finns inget förbud mot att undersöka om en person i samband med anställning är dömd för något, utan arbetsgivaren får själv bestämma vad som är av vikt för anställningen så länge det inte utgör diskriminering enligt diskrimineringslagen. Tidigare brottslighet är inte en diskrimineringsgrund (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Vem får undersöka om en person är dömd för brott?

Som tidigare konstaterats finns inget frågeförbud, och arbetsgivaren får fråga om vad denna anser vara av betydelse för anställningen. I Sverige finns även den så kallade offentlighetsprincipen. Detta innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är sekretessbelagda (2 kap. 1-2 §§ tryckfrihetsförordningen). Domar är en allmän handling och det finns således inget förbud mot att begära ut dessa (2 kap. 3-4 §§ tryckfrihetsförordningen)

Sammanfattningsvis kan inte alla arbetsgivare själva begära ut belastningsregister. De kan däremot vid anställningen efterfråga belastningsregister, och neka anställning om den eventuella arbetstagaren inte vill visa upp det. Det finns vidare inget förbud mot att ta del av tidigare brottslighet, då det faller under offentlighetsprincipen att kunna ta del av allmänna handlingar.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”