Vad har anställda hos polismyndigheten för tystnadsplikt?

2020-08-11 i Sekretess
FRÅGA
Min vän jobbar hos polisen och tar emot samtal om pågående brott, där hen får både veta namn och adress på förövare eller drabbad, hur mycket kan hen föra vidare efter jobbet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretess gäller

På många svenska myndigheter och arbetsplatser där hantering av personuppgifter sker, råder stark sekretess kring vad du som anställd får berätta vidare om utanför arbetsplatsen. Samma gäller inom Polismyndigheten. I 35 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som syftar till att beivra och förebygga brott.

I 35 kap. 2 § OSL beskrivs att sekretess gäller för uppgifter kring en person i en anmälan, men endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller på annat sätt lider allvarligt av att uppgiften röjs.

För att svara på din fråga, om din vän tar emot anmälningar hos Polismyndigheten råder sekretess på sättet att personen inte får lov att prata vidare om personliga detaljer som hade kunnat tänka sig leda till att någon annan kan få reda på vad och vem som har begått ett brott. Formuleringen är att sekretess gäller "om det inte kan antas att..." vilket innebär att sekretessen inte är absolut. Att exempelvis berätta att någon har stulit en cykel utan att berätta namn, plats eller vad för cykel kan kanske därför vara okej. Gällande all sekretess bör det tänka på att om man är osäker på ifall något från arbetsplatsen får lov att pratas om eller inte, så är det bättre att inte berätta.

Den som bryter mot sekretessreglerna i OSL gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § Brottsbalken. Straffet är böter eller fängelse i högst 1 år.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (233)
2020-12-29 Kan man begära att vara anonym i en dom?
2020-12-21 Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?
2020-12-17 Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?
2020-11-28 Förundersökningssekretess

Alla besvarade frågor (88087)