Vad händer vid skilsmässa om vi inte har något äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej Vi är på väg att skiljas efter 30år! Jag har köpt fastigheten/villan som vi bor i innan vi gifte oss jag äger den till 100%, har betalat allt. Hade en fastighet innan vi träffades som var en stor del av likviden vid köpet av den fastighet vi nu bor i. Inget äktenskapsförord! Vi/jag köpte för tjugo år sedan en sommarstuga som jag äger till 100% som jag har betalat allt till. Även här inget äktenskapsförord. Vad händer vid skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och det regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid bodelning skiljer man på giftorättsgods och enskild egendom.

Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB.

Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad enskild egendom är: egendom som du eller din partner har gjort till enskild genom äktenskapsförord, egendom som du eller din partner har fått med förbehåll om att egendomen ska vara enskild via gåva eller genom testamente eller egendom som trätt i stället för tidigare enskild egendom.

Som utgångspunkt är fastigheten giftorättsgods, om den inte är enskild egendom och ska därmed ingå i en bodelning – oberoende av vem som äger fastigheten eller står på lagfarten. Det innebär följaktligen att du och din partner kommer att dela lika på värdet av huset vid bodelningen (efter avräkning av skulder), 11 kap. 1–3 §§ ÄktB.

Fastigheten/villan: Du skriver i din fråga att ni inte har något äktenskapsförord. Som huvudregel ska fastigheten ingå i bodelningen om det inte framgår av något äktenskapsförord, gåva eller testamente att fastigheten är enskild egendom.

Sommarstugan: Du skriver även här att det inte finns något äktenskapsförord som förordnar sommarstugan som din enskilda egendom. Finns det heller inget testamente eller arv som anger att det är din enskilda egendom, så är sommarstugan att anse som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det spelar då ingen roll om du är ägare eller om du har betalat allt.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86836)