Vad händer vid personlig konkurs och skuldsanering?

2019-09-29 i Konkurs
FRÅGA
Jag har varit inblandad i en firma där allt gick dåligt, och eftersom jag står som ansvarig och det dessutom är ett kommanditbolag, har det hamnat ca 250 000:- i skulder på mig nu. Vissa är redan hos fogden och vissa är på väg dit. Och fodringsägarna kräver in pengarna "nyss"! Så min fråga till er är: Vad händer vid en personlig konkurs? Och ev skuldsanering och hur får man det? Jag har inga tillgångar bara skulder (privata med) så... Bor i hyreslägenhet mm.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om konkurs

Regler om konkurs finns i konkurslagen (KonkL).

Konkurs innebär att en fysisk person eller ett företag långsiktigt inte har en förmögenhet stor nog att betala sina skulder ens genom utmätning. Företag upphör helt att existera vid konkurs, men för fysiska personer är det inte lika dramatiskt.

Att veta är att personlig konkurs är ganska ovanligt. Problemet med personlig konkurs är att skulderna inte försvinner, och inte heller betalningsskyldigheten för dem. Därför är det vanligare att fysiska personer ansöker om skuldsanering.

Vad händer vid en personlig konkurs?

Ansökan om konkurs förs skriftligen hos tingsrätt i din hemvist, antingen av dig eller någon av dina borgenärer (2 kap 1 § KonkL). Det kommer då att behöva bevisas att du är insolvent, men utgångspunkten är att konkursansökan godtas om domstolen inte har några skäl att tvivla på din situation (2 kap 7-8 §§ KonkL). Du har under hela konkursen upplysningsplikt och närvaroplikt (6 kap 2 § KonkL).

Verkningarna av en konkurs är att du inte längre får råda över egendom som tillhör konkursboet. Detta görs istället av en konkursförvaltare. Vad som ingår i konkursboet är sådan egendom som kan utmätas (3 kap 3 § KonkL). Vad som inte kan utmätas framgår av 5 kap utsökningsbalken. Dessa ägodelar ingår inte i konkursen. Om du till exempel givit gåvor till närstående nyligen kan dessa under vissa omständigheter tas tillbaka av konkursförvaltaren och ingå i konkursen (4 kap KonkL).

Du får inte heller åta dig några förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Du förlorar med andra ord din rättsliga handlingsförmåga och kan inte ingå några avtal eller bedriva näringsverksamhet (3 kap 1 § KonkL).

Pengarna som samlas in vid försäljning (8 kap KonkL) av egendom ska fördelas. I första hand går de till konkurskostnader (14 kap KonkL). Efter det går de till massaskulder och dina borgenärer (11 kap 1 § KonkL).

Vad händer vid skuldsanering?

Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen.

Vid skuldsanering ansöker du till Kronofogden. Kraven för skuldsanering är bland annat att du inte under överskådlig framtid kan betala dina skulder (5-10 §§ skuldsaneringslagen).

Om det beviljas gör de en uppteckning över skulderna och upprättar en betalningsplan över dina borgenärer. De räknar fram hur mycket som ska betalas månadsvis och hur mycket du beräknas behöva för att försörja dig själv och din familj. Den summan kallas för existensminimum. Du lever på existensminimum på 5 år och efter det är du skuldfri (34 § skuldsaneringslagen). Dock är det värt att notera att betalningsanmärkningar kan ligga kvar i ett antal år, vilket kan försvåra dina möjligheter att teckna kontrakt.

Du kan läsa mer om hur Kronofogden gör sin bedömning på deras hemsida. Där kan du även ansöka om skuldsanering.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81800)