FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt14/10/2018

Vad händer vid arvskifte när det finns en gåva av en fastighet och en sommarstuga?

Hej min mor gav mig sin sommarstuga genom gåvobrev 1988 och sin fastighet för två år sedan även genom gåvobrev undertecknad som permanent. Jag har en syster som förskjutit min mor i över trettio år som efter min mors död nu kräver sin del. Betyder gåvobrev något eller är det bara fejk. Nu pågår bouppteckning med advokat ångrar jag ej bad min mor om testamente? Lagen verkar vara väldigt dålig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag gå in på reglerna i jordabalken (JB), ärvdabalken (ÄB) och gåvolagen (GåvoL).


Det finns formkrav när man ska skänka bort fastigheter som inte uppfylls av gåvobrev:

När man ska ge bort en fastighet genom gåva så måste gåvobrevet uppfylla vissa krav. Jag vet inte exakt hur dina gåvobrev är skrivna, så jag kan inte säga om kraven är uppfyllda i ditt fall.

För att gåvan ska vara giltig så måste dessa krav vara uppfyllda:

1. Det ska finnas ett skriftligt avtal om fastighetsöverlåtelsen

2. Både du och din mamma ska ha skrivit under

3. Det ska stå hur mycket fastigheten kostade (i ert fall 0 kr)

Detta kan man läsa i JB 4 kap. 1 § 1 stycket.


Sommarstugan kan man ge bort genom gåvobrev, men den ses som ett förskott på arv:

Eftersom en sommarstuga inte är en fastighet så kan den lämnas bort i ett vanligt gåvobrev, se GåvoL 1 § 1 stycket.

En sommarstuga ses inte som en vanlig present. Den anses som ett förskott på ditt arv, om inte din mamma uttryckligen skrev att hon inte vill att den ska vara det, se ÄB 6 kap. 1 § 1 stycket.

Resultatet av detta vid när man räknar ut arvslotterna är:

1. Man lägger ihop hela kvarlåtenskapen (med värdet på sommarstugan inkluderat)

2. Man delar sen upp totalen mellan dig och dina syskon

3. Du får din arvslott minus värdet på sommarstugan

Detta kan man läsa i ÄB 6 kap. 3 §.


Din syster har rätt till sin del av dödsboet efter din mamma:

Grundregeln är att barn har rätt till arv efter sina föräldrar. Du skrev att det inte finns något testamente och då följer det av grundregeln att arvet ska delas lika mellan dig och dina syskon, detta kan man läsa i ÄB 2 kap. 1 §.


Sammanfattning:

Om ditt gåvobrev inte uppfyller kraven, så gäller tyvärr inte gåvan av fastigheten. Detta innebär att fastigheten kommer tas med i bouppteckningen och att du och din syster får dela lika på tillgångarna. Sommarstugan är din, men är ett förskott på ditt arv.


Min rekommendation:

Du kanske kan prata med din syster och antingen köpa fastigheten av henne. Eller så kanske det finns andra tillgångar hon är mer intresserad av och då kan hon få dessa motsvarande hennes andel i fastigheten.


Jag hoppas att detta förtydligade dina möjligheter lite och att du och din syster kan lösa det på ett smidigt sätt!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?