Vad händer om testamentstagaren är död?

Min mormor har testamenterat sitt arv till sina två döttrar, varav den ena min mamma. Min mamma har nu gått bort före mormor, och hon vill nu att mammas del av arvet ska gå till mig och mina systrar. Vi är alla biologiskt släkt. Frågan är nu - behöver hon ändra i sitt testamente? Eller kommer mammas del gå automatiskt till oss barn nu när hon inte lever? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om din mormor, som tidigare hade testamenterat egendom till din nu bortgångne mor, behöver ändra i sitt testamente för att den testamenterade egendomen nu istället ska tillfalla dig och dina syskon (som alla är din mors avkomlingar). Det korta svaret på din fråga är att din mormor inte behöver ändra i sitt testamente. I egenskap av avkomlingar till din mor (den egentliga testamentstagaren) kommer ni träda i hennes ställning och alltså automatiskt få arvet. I det följande kommer jag redogöra för det lagliga stödet till mitt svar.

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (hädanefter förkortat ÄB).

Presumtion om att död testamentstagares avkomlingar träder i dennes ställe

Om en testamentstagare hinner dö innan dennes rätt enligt testamentet har inträtt, ska testamentstagarens avkomlingar träda i dennes ställe. Det gäller dock endast om de varit berättigade till arvet om inget testamente funnits. (11 kap. 6 § ÄB)

Regeln innebär att för det fall att det inte går att utläsa någon annan vilja av testamentet, kommer den testamenterade egendomen, vid testamentstagarens bortgång, istället gå till dennes barn. Det förutsätts dock att barnen som nu istället får ta del av arvet ändå annars skulle ha haft arvsrätt.

Eftersom du och dina syskon är din mormors barnbarn är ni arvsberättigade henne och har alltså en sådan arvsrätt. (2 kap. 1 § ÄB)

Det sagda innebär att det föreligger en presumtion om att din mormor skulle ha velat att arvet tillföll er barnbarn ifall eran mor går bort. Således behöver hon inte ändra i sitt testamente för att den testamenterade egendomen ska tillfalla sig och dina syskon. Detta är emellertid bara en presumtion, den kan alltså brytas om det i din mormors testamente framgår att hon har någon annan vilja. I så fall är det bäst att hon gör en ändring i testamentet om hon vill att egendom ska tillfalla er istället.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”