FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs30/03/2022

Vad händer om skulderna i dödsboet är mer än tillgångarna?

vad händer om skulderna är mer än dödsboet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet försätts i konkurs. (2 kap. 3 § konkurslagen).

De tillgångar som finns i dödsboet används för att betala de skulder som går, resterande skulder avskrivs därefter. Att notera är alltså att ingen ärver dödsboet skulder.

Om tillgångarna inte räcker till för att täcka begravningskostnaderna så är det möjligt att ansöka om ett ekonomiskt bistånd, vilket du kan göra hos socialkontoret i din kommun.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare