Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA
Vad händer om en tilltalad blir dömd till samhällstjänst eller böter men struntar i det och inte gör det?Kan man hamna i fängelse för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

Samhällstjänst döms ut som ett alternativ till fängelse och enbart under förutsättning att den som är tilltalad och dömd också samtycker till detta. Om personen i fråga vägrar att utföra samhällstjänsten så kommer det alternativa straffet, alltså med stor sannolikhet fängelse, att aktualiseras istället.

Det brukar i första hand gå genom en åklagare som ger personen i fråga en varning om denne vägrar att utföra samhällstjänsten och om denne fortsatt vägrar så kommer straffet att omvandlas till en annan påföljd (27 kap. 6 § brottsbalken).

Vad händer om någon vägrar att betala böter?

Om någon blivit dömd att betala böter så har denne 30 dagar på sig från det att domen meddelats att göra betalningen. Om betalning inte sker så kommer ärendet att gå vidare till Kronofogden. Boten kan under vissa förutsättningar förvandlas till ett fängelsestraff om det är så att personen som blivit dömd till böter medvetet underlåter att betala (15 § bötesverkställighetslagen). Fängelsestraffet kan då komma att bli mellan 14 dagar och upp till tre månader.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1347)
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år
2020-10-24 Vad krävs för att få fotboja istället för fängelse?
2020-10-24 Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (85367)