Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA
Vad händer om en tilltalad blir dömd till samhällstjänst eller böter men struntar i det och inte gör det?Kan man hamna i fängelse för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

Samhällstjänst döms ut som ett alternativ till fängelse och enbart under förutsättning att den som är tilltalad och dömd också samtycker till detta. Om personen i fråga vägrar att utföra samhällstjänsten så kommer det alternativa straffet, alltså med stor sannolikhet fängelse, att aktualiseras istället.

Det brukar i första hand gå genom en åklagare som ger personen i fråga en varning om denne vägrar att utföra samhällstjänsten och om denne fortsatt vägrar så kommer straffet att omvandlas till en annan påföljd (27 kap. 6 § brottsbalken).

Vad händer om någon vägrar att betala böter?

Om någon blivit dömd att betala böter så har denne 30 dagar på sig från det att domen meddelats att göra betalningen. Om betalning inte sker så kommer ärendet att gå vidare till Kronofogden. Boten kan under vissa förutsättningar förvandlas till ett fängelsestraff om det är så att personen som blivit dömd till böter medvetet underlåter att betala (15 § bötesverkställighetslagen). Fängelsestraffet kan då komma att bli mellan 14 dagar och upp till tre månader.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88408)