Vad händer om min man går bort innan mig och om jag går bort först?

Hej,

Jag och min är gifta. Vi har ett gemensamt barn tillsammans. Jag har tre barn från mitt förra äktenskap och min man har fyra barn från ett tidigare äktenskap. Villan som vi bor i äger jag till 100% (jag står på lagfarten, 1/1). Vad händer om min man går bort innan mig, kan hans fyra barn kräva/ärva någonting av huset? Vad händer om jag går bort först? Vad ärver, dels mina tre barn från mitt tidigare äktenskap och vad ärver vårt gemensamma barn?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken och regler om arv i ärvdabalken.

Om en make avlider så ska först och främst en bodelning ske mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär att värdet av ditt och din makes giftorättsgods läggs samman och sedan delas upp lika mellan dig och din makes arvingar. Om huset som du äger är giftorättsgods alltså inte är enskild egendom pga. t.ex. äktenskapsförord eller testamente så kommer husets värde ingå i bodelningen. Om husets värde ryms inom din halva efter bodelningen så kommer du kunna behålla huset utan problem. Om huset är värt mer än din del av giftorättsgodset så behöver du kompensera arvingarnas del genom att ge dem andra tillgångar för att du ska kunna behålla huset.

När bodelning är gjort ska arvet fördelas. Din makes kvarlåtenskap delas då upp i fem delar eftersom han har fem barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). De fyra särkullbarnen kommer få ut sina delar direkt medan du kommer ärva ert gemensamma barns del (3 kap. 1 § ärvdabalken). Ert gemensamma barn får ut arvet från din make först när du avlider.

Om du skulle avlida först sker processen på samma sätt. Först sker en bodelning mellan din make och dina arvingar. Sedan delas din kvarlåtenskap upp på fyra eftersom du har fyra barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). De tre barnen från ditt tidigare äktenskap har rätt att få ut sina andelar direkt och ert gemensamma barn får vänta tills din make avlider innan hen får ut sin del av arvet.

När det gäller just vilken egendom de ärver så beror det på hur situationen ser ut när arvet ska delas upp. Då får man utgå från hur stor andel varje arvinge har rätt till och dela upp egendomen utifrån det. Om du vill bestämma om vem som ska få vad kan du göra detta genom att skriva ett testamente. Dessutom om du vill att huset ska utgöra enskild egendom och du och din make är överens om detta kan ni skriva ett äktenskapsförord.

http://lawline.se/boka kan du kontakta Lawlines jurister för att få vidare råd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”