Vad händer om min dotter blir påkommen med ecstasy och blir anmäld till Socialtjänsten?

2019-12-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Min dotters vän, 15 år, blev påkommen av sina föräldrar med ett gäng tabletter ecstasy. Tabletter som tillhörde både vännen, min dotter, samt en andra vän (alla 15 år).Ingen av tonåringarna har konsumerat någon narkotika, och endast en av dom hade som sagt tabletterna Vad händer med ungdomarna om de andra föräldrarna väljer att göra en anmälan till tex Socialtjänsten eller liknande?Tack för svar på förhand!
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om någon av föräldrarna väljer att göra en anmälan så kommer Socialtjänsten att göra en utredning för respektive barn för att se om barnen är i behov av någon stödåtgärd. Det kan leda till att socialtjänsten föreslår någon typ av åtgärd som syftar till hjälpa barnen om de har något problem med narkotika. Dessa åtgärder är frivilliga, vilket innebär att barnet och vårdnadshavaren har rätt att tacka nej.

Skulle det vara så att socialtjänsten kommer fram till att barnen utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk genom missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende så kan även tvångsvård enligt LVU bli aktuellt. Eftersom barnen inte har konsumerat någon narkotika så är min bedömning, utifrån de omständigheter som du har angett, att detta inte kommer att bli aktuellt.

Jag förstår att detta måste vara en skrämmande situation, men det kan också vara värt att ha i åtanke att Socialtjänsten måste beakta barnets bästa i sitt arbete och att dem därför inte vill varken föräldrar eller barnet något illa om de föreslår någon form av stödåtgärd.

Hoppas detta har givit lite klarhet!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (355)
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?

Alla besvarade frågor (84313)