Vad händer om man nekar en bot?

2019-04-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej Jag och min man satt i bilen körande på en motorväg.( Min man körde)En Motorcyckel polis stoppar oss och ber oss köra till höger.Där säger han utan bevis att min man höll mobiltelefonen i handen och vinglade med bilen. Vi nekade och då sa polismannen att om vi ville ha böter eller ta det vidare till rätten. Vi tog den vidare till rätten? Vad händer nu?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din man inte höll någon mobiltelefon i handen när han körde bil. Jag anser därför att det var helt rätt av er att neka boten!

Förundersökning och åklagare

Det som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren, där din man och möjligtvis du (som vittne) blir förhörda kring händelsen. Där råder jag er att berätta, som du beskrivit för mig, d.v.s. att din man inte höll i mobilen när han körde, inte vinglade med bilen och att polisen stoppade er med en anledning han inte har bevis för. Både din man och polisen som stoppade er kommer att bli förhörda i förundersökningen.

Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och ni kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att din man har begått den brottsliga gärningen!

Om åklagaren finner skäl till åtal

Om åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer din man innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att din man tackar nej till detta och tar det till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din mans tänkbara skyldighet.

Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis.

Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska din man självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.

Sammanfattningsvis råder jag din man att fortsätta neka boten. Självklart ska din man inte betala boten om han är oskyldig och din man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Vid en eventuell rättegång kommer ni inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. ombudskostnad) då polisen inte har någon sådan. Med andra ord har ni inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall din man skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och din man kommer troligen slippa betala boten.

Jag önskar er lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll