Vad händer om man jobbar samtidigt som man får föräldrapenning?

Hej! Jag undrar vad som händer om man jobbar samtidigt som man får it föräldrapenning. Kan man få fängelse eller blir man bara återbetalningsskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att det beror på omständigheterna, men man kan både få böter och fängelse samt bli återbetalningsskyldig.

Föräldrapenning
Föräldrapenning är en familjeförmån man får i syftet att man ska kunna vara hemma med sitt barn istället för att jobba (3 § Föräldraledighetslagen). Rätten till föräldrapenning uppstår när en förälder är hemma med sitt barn och avstår från att jobba (12 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken). För att få rätt till föräldrapenning krävs det dessutom att föräldern huvudsakligen vårdar barnet på det sätt som krävs (12 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken).

Jobba under föräldraledigheten
Under vissa förutsättningar kan man jobba under föräldraledigheten när man mottager föräldrapenning. Dessa är om man inte tar ut hela föräldrapenningen. Exempelvis om man tar ut ¾ föräldrapenning så kan man jobba ¼ av normal arbetstid (12 kap. 9 § Socialförsäkringsbalken).

Brotten
Har bidrag betalats ut felaktigt kommer man i princip alltid få återbetala detta (108 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken). Men finns brottsmisstanke så kan det leda till att man får böter eller fängelse.

Försäkringskassan polisanmäler alltid misstanke om brott mot Socialförsäkringsbalken (Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005, s. 18). Brotten som kan aktualiseras om man jobbar trots att man får föräldrapenning är bedrägeribrott och bidragsbrott.

Bedrägeribrott är när man avsiktligt ljuger om omständigheterna för att få bidrag och på så vis en ekonomisk vinning på annans bekostnad (9 kap. 1 § Brottsbalken). Bedrägeribrottet ger fängelse i högst 2 år, men om brottet är milt kan man få böter (9 kap. 1-2 § Brottsbalken).

Bidragsbrottet uppstår när man lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden till Försäkringskassan och på så vis får en ekonomisk förmån. Brottet ger fängelse i högst 2 år, en om brottet är milt kan man få böter (1-2 § Bidragsbrottslagen).

Råd
Vill du jobba samtidigt som du får föräldrapenning råder jag dig att kontakta Försäkringskassan för att se till att du kan göra detta utan att det blir risk för brott eller att du kommer bli återbetalningsskyldig. Du hittar kontaktuppgifter till Försäkringskassan här.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”