Vad händer om man inte söker lagfart inom tre månader från husköpet?

2020-10-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad händer om lagfarten inte hinner gå igenom innan tre månader efter husköpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om lagfart vid fastighetsköp finns i 20 kap. jordabalken (JB). Den som har köpt en fastighet ska söka lagfart inom tre månader från köpet (20 kap. 1 och 2 § JB). Lagfart söks hos Lantmäteriet.

Om man inte söker lagfart inom tre månader så kan Lantmäteriet förelägga vite (20 kap. 3 § JB). I ett sådant föreläggande begär Lantmäteriet att man ska söka lagfart. Om man inte gör det kan man tvingas betala en summa pengar. Detta är ett påtryckningsmedel för att den som köpt en fastighet faktiskt ska söka lagfart.

Det är viktigt att söka lagfart så fort som möjligt. Om man inte har lagfart kan man till exempel inte ta ut pantbrev i fastigheten. Detta betyder att det inte är möjligt att ta lån med fastigheten som säkerhet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93111)