FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/03/2018

Vad händer om man inte skickar in ett delgivningskvitto?

Vad händer om jag inte skickar in ett delgivningskvitto?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Ett delgivningskvitto är ett bevis om att denna handling har tagits emot av en bestämd person. Hur delgivningen ska gå till regleras i delgivningslagen.

Delgivning kan ske på olika sätt enligt delgivningslagen. Vanlig delgivning, muntlig delgivning och förenklad delgivning är de vanligaste fallen av delgivningen. Med vanlig delgivning avses att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning anses ha skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på detta ska delgivningsmottagaren skicka tillbaka ett delgivningskvitto. Ett annat exempel på delgivning är då en delgivningsman överlämnar handlingen till mottagaren, s.k stämningsmannadelgivning.

Om du inte skickar in delgivningskvittot kan delgivning ske på ett annat sätt, exempelvis genom stämningsmannadelgivning vilket innebär att en delgivningsman uppsöker dig personligen för att få ett delgivningskvitto underskrivet.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo