FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt18/01/2019

Vad händer om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration?

Har en bekant som har dragit av 38000kr i resor till o från jobbet fast hon inte var berättigad till det.Har nu blivit anmäld till skattemyndigheten ett år efter av en anonym person.Vad kan hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration kan det innebära att man har lämnat en oriktig uppgift vilket kan leda till skyldighet att betala skattetillägg.

Oriktig uppgift

En klart felaktig uppgift anses vara oriktig uppgift (49 kap. 5 § skatteförfarandelagen). Att yrka avdrag för utgifter som man i och för sig har haft men som inte är avdragsgilla utgifter kan innebära att man lämnat en oriktig uppgift. Det förutsätter att man inte redovisat på vilka grunder man har yrkat avdrag. Har man i sin deklaration skrivit in på vilka grunder man yrkat avdrag och öppet redovisat till vilket belopp man gör avdrag så är det inte en oriktig uppgift. Då har man själv i och för sig gjort en felbedömning och kommit till slutsatsen att man fått göra avdrag. Men eftersom man då har redovisat grunderna och omständigheterna så kan Skatteverket göra en riktig bedömning av avdragen vilket gör att uppgiften inte anses vara oriktig (49 kap. 5 § 2 st. skatteförfarandelagen).

Om din bekant har gjort felaktiga avdrag utan att redovisa grunderna för detta kan det alltså innebära att hon lämnat en oriktig uppgift.

Skattetillägg

Om man lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration som påverkar skatten så kan man bli skyldig att betala skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Skattetillägget utgörs i så fall av 40 % av den skatt som din bekant har sluppit genom att göra det felaktiga avdraget (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen). Alltså om vi antar att skattesatsen för din bekant är 30 % så skulle hon ha betalat 38 000x0.3= 11 400 kr mer i skatt om hon inte gjort avdragen. Skattetillägget blir sedan 40 % av 11 400 kr, alltså 4 560 kr. Detta är alltså ett exempel på hur det skulle kunna bli, men Skatteverket kan komma att göra bedömningar som leder till andra slutsatser.

Man kan bli befriad från skattetillägg om det anses oskäligt att ta ut det på grund av att felaktigheten berott på ålder, hälsa, felbedömning av en regel m.m. (51 kap. 1 § skatteförfarandelagen).

Skattebrott

Den som på detta sätt lämnar oriktiga uppgifter kan även begå skattebrott (2 § skattebrottslagen). Detta kräver dock att det förelegat uppsåt. För att bli skyldig att betala skattetillägg krävs däremot inte att man haft uppsåt. Man kan inte både bli skyldig att betala skattetillägg och bli åtalad för skattebrott. Har man påförts skattetillägg på grund av att man lämnat en oriktig uppgift kan man alltså inte bli åtalad och riskera att bli straffad på grund av samma oriktiga uppgift.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo