Vad händer om man är skäligen misstänkt?

FRÅGA
HejJag har blivit anmäld för misshandel, "Skäligen misstänkt" Vad ska jag göra? Jag har inte ens varit på plats där en misshandel pågått. Har gått över 1år nu o polisen säger bara samma sak varje gång man ringer dom.. Att dom inte får prata om utredningen osv. Fick ett papper hem där det står att jag har "Blivit utpekad deltagit i misshandeln.. Så vad ska man göra?? Mest bekymmrad över mina jaktvapen som varit borta i över 1år nu.. Jakten e ju min hobby.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Beklagar din situation. Jag kommer i mitt svar berätta mer om vad det innebär att vara skäligen misstänkt och ge tips på vad du kan göra.

Fyra olika misstankegrader

Om en person blir misstänkt för ett brott innebär det att polisen har olika anledningar att tro att man är skyldig. I Sverige finns fyra misstankegrader: 1) kan misstänkas, 2) skäligen misstänkt, 3) på sannolika skäl misstänkt och 4) tillräckliga skäl för åtal. Misstankegraderna har betydelse för till exempel vilka tvångsmedel som får användas mot den misstänkte personen.

Vilken misstankegrad polisen har om någon beror på hur stor bevisning som finns. För att kunna rikta en viss misstankegrad mot en person finns ett s k beviskrav som måste uppnås. Du skriver att du är skäligen misstänkt för en misshandel - jag kommer berätta mer om vad det innebär nedan.

Att vara skäligen misstänkt

För att en person ska bli skäligen misstänkt måste det finnas konkreta och objektiva omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått brottet i fråga. Vid denna misstankegrad finns flera olika tvångsmedel som kan bli aktuella. Med tvångsmedel menas åtgärder som en myndighet kan använda mot en person som inskränker dennes fri- och rättigheter. Ett sådant tvångsmedel som kan bli aktuellt är kvarstad (vilket verkar ha skett i ditt fall), det innebär att man fråntar personen rätten att förfoga över en viss del av sin egendom.

Hur länge pågår en förundersökning?

Hur länge en förundersökning pågår varierar. Den kan pågå tills åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en domstol ska kunna döma någon misstänkt. Om man inte får fram tillräcklig bevisning kan den läggas ner och något åtal väcks inte.

Rätt till information

Som skäligen misstänkt har du rätt att få ta del av misstankarna fortlöpande - dels vad du är misstänkt för och varför. Om du har en advokat kan denne göra en utredning på egen hand som kan bevisa att du är oskyldig.

Vad du kan göra

Som misstänkt kan man underlätta förundersökningen genom att samarbeta med polisen. Man måste inte göra det, men det kan hjälpa polisen att komma fram till att man är oskyldig.

Anlita en duktig advokat

Du har rätt till en offentlig försvarare, jfr 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken (RB). Min rekommendation till dig är att så snabbt som möjligt anlita en duktig advokat som kan hjälpa dig att ta fram fakta som visar att du är oskyldig. Har man en duktig advokat kan det innebära skillnaden mellan att bli dömd eller att bli frisläppt helt och hållet. Advokaten arbetar för att bevisa att du inte har gjort det som du misstänks för.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll