Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?

2021-08-05 i Rättshjälp
FRÅGA
HejJag har en dum fråga. Låt oss säga att man står åtalad för mord och man har rätt till en advokat men att det inte finns en enda försvarare i hela Sverige som vill representera en, vad händer då? Alla har väll rätt till en advokat så tänker att de kanske inte skulle gå att fortsätta med rättegången förens en försvarare representerar en. Men om det som sagt inte finns någon som vill representera en kan åtalet någonsin förtsätta?Mvh Ted
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad som händer om det inte finns någon advokat som har möjlighet att biträda med sin hjälp vid en rättsprocess. Inledningsvis kommer jag att gå genom lite kortfattat kring offentlig respektive privat försvarare. Avslutningsvis kommer jag att ge min synpunkt på vad som skulle inträffa om ett sådant scenario skulle utspela sig i verkligheten.Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Den som sitter anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse och begär en offentlig försvarare har rätt till en offentlig försvarare. Detta går att läsa ur (21 kap. 3 a § Rättegångsbalken, RB). I andra fall måste tingsrätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare.

Vem har rätt till en privat försvarare?

Den som är misstänkt för brott har en ovillkorlig rätt att anlita en privat försvarare.

Min uppfattning om vad som skulle ske vid en sådan fiktiv situation som efterfrågats

Jag är av den uppfattningen att en huvudförhandling (rättegång) inte skulle ta plats vid denna situation om den tilltalade inte fick en försvarare som förde vederbörandes talan. Detta torde i synnerhet gälla när man står åtalad för ett brott som har livstid på straffskalan (mord). Det skulle inte vara rättssäkert om den åtalade personen själv fick föra sin egen talan i en sådan situation. Min uppfattning är att förfrågan hade gått vidare tills en försvarare var villig att ta åta sig uppdraget. Rättegången hade följaktligen inte påbörjats innan den tilltalade fått en försvarare.

Återkom gärna om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (73)
2021-08-30 Hur jobbar en advokat i en arvstvist?
2021-08-05 Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare

Alla besvarade frågor (96583)