Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA
Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelningsförättare finns i 17 kap äktenskapsbalken (ÄktB).

Om bodelningsförättare och skyldighet att samarbeta

Det räcker att det ena parten ansöker om bodelningsförättare för att en sådan ska utses (17 kap 1 § ÄktB).

Vid en bodelning är respektive make skyldig att uppge sina tillgångar och skulder. Om någon part inte vill samarbeta finns möjlighet för rätten att förelägga om och döma ut vite. Det är bodelningsförrättaren som ser till att detta sker. Det innebär att den som inte dyker upp kommer att påtryckas att hjälpa till i bodelningen, och om de fortfarande inte gör det kommer de att tvingas betala en summa pengar (17 kap 5 § ÄktB). Detta fortsätter tills motparten väljer att samarbeta i bodelningen.

Vad kommer att hända?

Vanligtvis krävs bara att hotet om vite uppstår för att den andra parten ska uppge vilka tillgångar och skulder som finns. Om någon krånglar kan det också leda till att den personen får stå för mer än hälften av bodelningsförrättarens arvode (17 kap 7 § andra stycket ÄktB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?