Vad händer om målsägande avlider?

FRÅGA
Hej! Vad brukar normalt hända med ett rättsfall om målsägaren i det skulle avlida under tiden som den pågår?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret beror lite på om det gäller ett allmänt eller enskilt åtal. Allmänt åtal innebär att det är en åklagare som väcker åtal, enskilt åtal innebär att målsägande själv, för vissa brott, kan väcka åtal. Eftersom de flesta brott faller under allmänt åtal kommer jag utgå ifrån detta i mitt svar.

När ett allmänt åtal väcks av en åklagare i brottmål är det en tvåpartsprocess där den åtalade står på ena sidan och åklagaren på den andra. Man brukar säga att det är den tilltalade och åklagaren som parterna i målet. Målsägande har alltså ingen partsställning utan kan endast välja att biträda åklagaren genom att lämna bevisuppgifter samt har möjligheten att även få eventuellt skadeståndsanspråk prövat i samband med rättegången. Att målsäganden skulle avlida påverkar därför inte processens fortgående, åklagaren kan fortfarande besluta om åtal och fullfölja detta i domstol. Det är däremot möjligt att åklagaren fattar beslut om att lägga ner åtalet på grund av att målsäganden har avlidit och inte längre kan vittna. Det beror i sådana fall på att målsägandens berättelse har varit ett viktigt bevis och att man bedömer det som att utan denna kommer åtalet inte vinna bifall i rätten, dvs åklagaren inte har andra tillräckligt starka bevis.

Kort sammanfattat så händer ingenting speciellt med en förundersökning och följande rättegång om målsäganden skulle avlida. Det kan däremot vara en sådan omständighet som gör att åklagaren lägger ner åtalet, om målsägandens berättelse var ett viktigt bevis.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (119)
2021-02-28 Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?
2021-02-18 Åklagare lägger aldrig ned åtal
2021-01-31 Byta offentlig försvarare?
2021-01-30 Kan ett barn driva process i svensk domstol?

Alla besvarade frågor (91320)