FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/11/2022

Vad händer om köparen inte hämtar en vara?

Hej! Jag har sålt en bil för en vecka sedan, men köparen har inte hämtat den. Han har dock betalt för bilen. Kan jag sälja den till någon annan eller måste jag vänta någon viss tid? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga låter det som att det finns ett köpeavtal om bilen mellan dig och köparen. Det spelar ingen roll ifall avtalet är skriftligt eller muntligt avtal. Jag tolkar frågan som att ni är två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig enligt 1 § och 4 § KöpL.


Tolkning av avtal

Det svenska rättssystemet ser på avtal som ett jämviktsförhållande där båda parter ska samarbeta för att avtalet ska blir genomfört. Med avtalet följer vissa förpliktelser för såväl säljaren som köparen, vilket innebär en medverkan till köpet från båda parters håll.


Köparens skyldigheter enligt KöpL

En förpliktelse som köparen har genom köpeavtalet är att denne ska fullfölja betalningen enligt 48 § och 49 § KöpL, vilket köparen har gjort i ditt fall. En annan förpliktelse är att köparen ska hämta varan, 50 § 2 punkten KöpL. Av din fråga framgår att köparen inte hämtat bilen på en vecka. Detta innebär att du kan vidta särskilda åtgärder som jag kommer att redogöra för i nästa stycke.


Avtalsbrott föreligger

I ditt fall har köparen inte hämtat bilen trots att denne fullgjort betalningen. Därför är det en fråga om bristande medverkan till avtalets fullgörande från köparens sida. Om inte köparen uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet föreligger avtalsbrott. Detta medför att du kan vidta sådana åtgärder som presenteras i 51 § KöpL. Sådana åtgärder förutsätter däremot att köparens bristande medverkan till köpet inte beror på dig som säljare. 


Du kan välja att hålla fast vid köpet

Om du väljer att hålla fast vid köpet kan du kräva att köparen medverkar till köpet enligt 53 § KöpL. Köparen är inte skyldig att medverka till köpet om det föreligger et hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan. Du förlorar rätten att kräva att köparen medverkar till köpet om du väntar orimligt länge med att framställa kravet, 53 § tredje stycket KöpL. En vecka bör absolut inte bedömas som orimligt lång tid. 


Du kan välja att häva köpet

Du kan välja att häva köpet på grund av att köparen inte hämtar bilen om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. 

För att köparen ska ha insett att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig ska det framgå att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med bilen. Bedömningen av vad som anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott görs med utgångspunkt i en rad omständigheter så som köpets karaktär och varans pris. 

Om du väljer att häva köpet kommer prestationerna att återgå, 64 § KöpL. Du kommer alltså behöva lämna tillbaka betalningen du fått från köparen. 


Mina råd till dig

Av din fråga verkar det som att du vill häva köpet och sälja bilen till någon annan. Denna åtgärden är möjlig om köparens avtalsbrott är väsentligt. Du har möjlighet att häva köpet om köparen inte i rätt tid hämtar varan på sådant sätt som framgår av köpeavtalet och om det framgår att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med bilen. 


I ditt fall har köparen avvikit från vad som avtalats avseende hämtning av bilen, vilket bör medföra att du kan häva köpet med stöd i köparens bristande medverkan till köpet. Att du har ett särskilt intresse av att bli av med bilen bör förstås av köparen då ett fordon är skrymmande. 

Någonting som är värt att nämna är att i de fall då en vara inte hämtas i rätt tid och det beror på köparen, precis som i ditt fall, så har säljaren en vårdplikt enligt 72 § KöpL. Den innebär att du ska vidta skäliga åtgärder för att upprätthålla bilens skick tills dess att köparen vidtar sina förpliktelser enligt köpeavtalet. Vad som är skäliga åtgärder från bedömas från fall till fall där omständigheterna får avgöra omfattningen av säljarens vårdplikt. Om du inte tar till vara på vårdplikten kan köparen göra gällande att fel i varan föreligger.

Mitt främsta råd är att häva köpet med den nuvarande köparen innan du säljer bilen till någon annan. Då kommer du att slippa eventuell konflikt kring vem som egentligen har äganderätt till bilen. 


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. 


Vänligen, 


Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo