Vad händer om jag som konsument är sen med att hämta en vara som blivit trasig?

2019-09-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om jag som konsument ber en butik lägga en vara som jag ska hämta ut samma dag, men kommer 4 dagar senare och varan nu är trasig. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår dig undrar du vilka konsekvenser det kan få för dig som konsument, om du är försenad vid uthämtningen av en vara. Jag kommer i mitt svar, i enlighet med din fråga, att utgå ifrån att du är konsument och butiken är en näringsidkare.

Risken för en vara går inte över förrän konsumenten hämtat varan, även om du är försenad

Du är en konsument som handlar av en näringsidkare. Konsumentköplagen (KKL) är därför tillämplig.

Inom köprätt pratar man om "risken" för varan. Att "risken för varan" gått över på konsumenten, innebär att konsumenten är skyldig att betala för varan även om den förstörts, minskat eller kommit bort på grund av en händelse som inte beror på säljaren (8 § KKL). Huvudregeln i konsumentköplagen är att risken för varan går över när varan avlämnats till konsumenten (8 § andra stycket KKL). Huruvida varan är felaktig skall alltså bedömas utifrån dess skick när den avlämnades (20 § första stycket KKL). Det saknar, beträffande varans skick, som huvudregel betydelse att du är försenad med att hämta varan.

Med andra ord är du som huvudregel inte skyldig att acceptera en trasig vara, bara för att du var försenad med att hämta den. Det finns dock ett undantag, som jag kommer att beskriva nedan.

Undantaget är om varan efter förseningen försämras på grund av sin egen beskaffenhet

Från det jag skrivit ovan finns ett undantag. Ifall köparen underlåter att i rätt tid hämta varan, så ansvara säljaren enligt 20 § andra stycket KKL inte för sådana försämringar i varan som beror enbart på varans egen beskaffenhet.

Vad detta innebär, är alltså att säljaren inte ansvarar för sådana försämringar i varan som är en nödvändig följd av varans natur. Skolboksexempel är att köparen är en vecka sen med att hämta färsk frukt, och frukten (trots säljarens ansträngningar att bevara den) ruttnat. Då kan köparen inte hävda att det är fel på varan. I dessa specifika situationer är alltså köparen skyldig att betala, även fastän varan försämrats innan avlämnandet.

Huruvida varan i detta fallet försämrats på grund av sin egen beskaffenhet kan jag inte svara definitivt på utan mer information. Eftersom du använder ordet "trasig" för att beskriva varans skick, känns det dock spontant osannolikt att varan försämrats på grund av sin egen beskaffenhet. Jag vill även poängtera särskilt att om exempelvis en dator spontant går sönder innan avlämnandet, så beror detta givetvis inte enbart på datorns egen beskaffenhet; det krävs att försämringen är både oundviklig och naturlig.

Sammanfattning

Risken för varan går, i konsumentfall, över när varan har avlämnats. Varan har i ditt fall inte avlämnats innan försämringen inträdde. Detta innebär att du inte är skyldig att acceptera en sämre vara än annars, även fast du var försenad med att hämta den. Det enda undantaget är om försämringen beror enbart på varans egen beskaffenhet (t.ex om det var färsk frukt som ruttnat). Annars har du alltså all rätt att kräva en vara i fullgott skick, och behöver inte nöja dig med en som är trasig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du ställde ovan.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1042)
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris

Alla besvarade frågor (82649)