Vad händer om jag nekar en bot?

Hej. Blev "skjuten" av ensam polis med radar. 16 km för fort på 90 väg. Mkt trafik framför, bakom och i höger körfält, jag kör i vänster på motorväg. Det tar polis ca 1,5 minut att sedan köra ifatt mig. Han har bara siffran 106 km/t i sin utrustning. Inget som bevisar att det är min bil. Han erkänner att det är mkt trafik och att han sköt mot mig i en lucka i trafiken. Jag erkände inte. Han "förhörde" mig på plats i anteckningsblock. Jag skrev inte under något.

Hur kan eventuella kostnader bli för mig om jag fortsätter neka? Ex rättegång om jag blir dömd mm?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Förundersökning och åklagare

Det som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren. Där råder jag er att berätta, som du beskrivit för mig.

Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och du kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att du har begått den brottsliga gärningen och är skyldig!

Om åklagaren finner skäl till åtal

Om åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att du tackar nej till detta och tar det till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.

Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Åklagaren måste bevisa att det är du som kört den hastigheten med den bilen på den platsen och just vid den tidpunkten!

Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.

Sammanfattningsvis råder jag dig att fortsätta neka boten. Självklart ska du inte betala boten om du är oskyldig. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. motpartens ombudskostnad), då polisen inte har någon sådan. Om du skaffar eget ombud blir du skyldig att betala den, så det är inte värt att anlita ombud när du ändå kan klara dig på egen hand. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och du kommer troligen slippa betala boten.

Lycka till och återkom vid fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo