Vad händer om jag inte tar ut lagfart eller deklarerar i tid?

2017-11-15 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Jag undrar om en person som köpt ett hus och inte tagit ut lagfarten och ej har deklarerat husköpet. Vad innebär detta och vad blir följderna av detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ansökan om lagfart
Lagfart är ett bevis på att en person äger en fastighet. Den som har köpt en fastighet ska söka lagfart inom tre månader efter att köpekontraktet upprättades, 20 kap 1§ och Jordabalken. Om lagfart inte söks inom denna tid medför det dock inte att fastighetsköpet inte är giltigt, utan lagfarten bidrar snarare till att köpet blir definitivt. Däremot kan inskrivningsmyndigheten vid vite förelägga köparen att inkomma med en lagfartsansökan, 20 kap 3§ Jordabalken. Det är också viktigt att veta att den som faktiskt har lagfart (säljaren) för en fastighet har möjlighet att göra inteckningar på fastigheten och även att sälja fastigheten vidare. Det finns då en risk att säljaren säljer fastigheten på nytt och att en ny köpare hinner ansöka om lagfart före den förre köparen. Den förre köparen riskerar då att förlora fastigheten om den nya köparen varit ovetandes om att säljaren redan sålt fastigheten till någon annan, se 18 kap 1§ första stycket Jordabalken. Det är därför viktigt att ansöka om lagfart så tidigt som möjligt.

Deklaration
Om fastighetsköparen inte deklarerar i tid, riskerar denne att få förseningsavgifter, 48 kap 1§ Skatteförfarandelagen. Förseningsavgifterna ökar ju längre tid som går utan att deklaration sker. Köparen bör därför i första hand deklarera i tid, men annars så tidigt som går.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97676)