Vad händer om jag inte skriver under godkännande av testamente?

Vill inte godkänna ett testamente. Har nu får i min brevlåda, avisering om delgivning, vad innebär det om jag inte skriver på.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Där framgår att ett testamente inte vinner laga kraft, och alltså inte kan följas, förrän dödsbodelägarna godkänt testamentet. Det räcker dock inte med att bara inte skriva på, dödsbodelägaren måste klandra testamentet inom sex månader räknat från delgivningsdatumet (14 kap. 5§ ÄB). Har inte testamentet klandrats inom sex månader från delgivningsdatumet vinner det nämligen automatiskt laga kraft.

Skriver du inte på räknas alltså testamentet som automatiskt godkänt sex månader från delgivningsdatumet, såvida du inte innan dess klandrat testamentet.

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”