Vad händer om ett pantbrevstillägg resulterar i ett överskott?

2020-10-21 i Fastighetspant
FRÅGA
Hej, jag undrar vad som sker om pantbrevets belopp innan tillägg understiger fordringen, men efter tillägget överstiger den, ska det överstigande beloppet ignoreras eller blir de ett ägarhypotek?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga hänför sig till fastighets- och panträtt som regleras i jordabalken (JB), och mer specifikt dess sjätte kapitel. Om fordringen i ett pantbrev är större än pantbrevsbeloppet måste ett tillägg göras (6 kap. 3 § första stycket JB). Detta beräknas enligt både ett fast och löpande tillägg. Det fasta tillägget motsvarar 15% av pantbrevsbeloppet, medan det löpande tillägget beräknas enligt referensräntan plus fyra procentenheter. I de fall fordringen understiger pantbrevsbeloppet tillfaller överskottet ägaren i form av ägarhypotek, men ifall ett liknande överskott uppstår efter tillägg på pantbrevsbeloppet, precis som i din fråga, så skall istället överskottet ignoreras (6 kap. 9 § JB). Detta blir alltså inte ägarhypotek på samma sätt som i 6 kap. 9 §. Ett ägarhypotek kan alltså enbart utgå från det ordinarie pantbrevsbeloppet, men inte efter tillägg.

Hoppas det besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (69)
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom
2021-01-31 Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?
2020-12-14 Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?
2020-11-16 Pantsättning av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (93077)