Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

FRÅGA
Hej! Vad händer om en person som ingår i ett äktenskap försvinner, inte hinner dödsförklaras och maken gifter sig med en annan individ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När upplöses äktenskap?

Ett äktenskap upplöses antingen genom att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad (alltså skilsmässa), äktenskapsbalken 1 kap. 5 §. I din fråga framgår det att ena maken försvinner och äktenskapet ska inte ses som upplöst förrän denne make dödförklaras (finns inget i din fråga som tyder på att skilsmässa var aktuellt).

Vad händer om den ena maken gifter sig med annan?

Eftersom någon dödförklaring eller skilsmässa inte inträffat innan den ena maken gifter sig med någon annan så innebär det att den maken är gift med två personer samtidigt, detta kallas för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå äktenskap med annan, äktenskapsbalken 2 kap. 4 §.

Att som gift ingå ett nytt äktenskap med en ny person är dessutom en brottslig handling. I det fall döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, brottsbalken 7 kap. 1 § första stycket. Om den nya personen som maken sedan gifter sig med var ogift sedan innan och visste om att maken redan var gift, gör den personen sig också skyldig till tvegifte.

Om den ena maken i det första äktenskapet sedan dör (efter tvegiftet) så upplöses det äktenskapet och det är endast det senare äktenskapet som gäller.

Sammanfattning

Att vara gift med två personer samtidigt och att som ogift ingå äktenskap med en gift person är brottsligt och dessa handlingar riskerar böter eller fängelse i högst två år.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (35)
2021-06-06 Mitt ex har flyttat med våra barn till Spanien - Vad gäller?
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

Alla besvarade frågor (96381)