Vad händer om en swish har kommit till fel person?

2019-10-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad händer om folk swishat en men man betalar inte Tillbaka.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om man är skyldig att betala tillbaka en swish som av misstag har kommit till fel person.

En betalning som kommit till fel person kallas misstagsbetalning

En betalning eller swish som av misstag kommit till fel person kallas misstagsbetalning. Vid misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti aktuell. Condictio indebiti innebär att den som har betalat fel har en återkravsrätt. Det betyder att den som har mottagit betalningen är skyldig att betala tillbaka.

Det finns inget lag som reglerar condictio indebiti

Det finns ingen lag som reglerar condictio indebiti. Istället finns stöd för principen i praxis, alltså tidigare avgjorda fall gällande betalningar som av misstag mottagits av fel person (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074).

Sammanfattning

Mottagaren av en swish som kommit till fel person är skyldig att betala tillbaka betalningen enligt principen om condictio indebiti.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du funderar över något annat är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1268)
2020-02-18 Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?
2020-02-13 Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?
2020-02-12 Gäller en framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens bortgång?
2020-01-29 Skolfråga - besvaras ej.

Alla besvarade frågor (77210)