Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Hej.

Våran pappa har avlidit och vi är tre bröstarvingar, men en bröstarvinge vill inte ha något arv utan vill att den delen ska fördelas lika på oss två som är kvar. Går detta att lösa? Vi är överens oss syskon emellan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person, i det här fallet en bröstarvinge, inte vill få ut sitt arv till förmån för annan finns det två alternativ som eventuellt kan bli tillämpliga. Jag kommer gå igenom dessa nedan.

Om en person som är arvsberättigad inte vill få ut sitt arv, kan personen antingen avsäga sig eller avstå sin arvslott. Avsägelse av arv regleras vanligtvis i 17 kap. 2 § ärvdabalken och behandlar frågan om avsägelse av arv före dödsfallet. I ditt fall är ju arvlåtaren redan avliden och hur man då ska gå tillväga finns inte specifikt reglerat i lag. Du kan dock läsa här att om en person avsäger sin rätt till arv före bodelningsförrättningen ska denne inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Ett annat alternativ är att ditt syskon avstår sin rätt till arv. Det innebär dock att arvet istället går vidare till dennes bröstarvingar. Det är vanligt att föräldrar gör detta till förmån för sina barn.

Sammanfattningsvis bör ditt syskon avsäga sig sin rätt till arv, då det innebär att ni övriga syskon istället delar på den del av arvet som skulle tillfallit hen.

Med vänliga hälsningar

Hanna StenbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo