FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/09/2021

Vad händer om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden?

Ifall jag går från mitt nuvarande jobb innan uppsägningstid är slut för att börja ett nytt jobb, vad är den rättsliga makten mitt nuvarande jobb har? Jag läste att jag kan bli skadeståndsskyldig. Vad innebär detta? Kan de kräva mig på hur mycket pengar som helst? Vad kan de kräva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett anställningsförhållande har du som arbetstagare vissa skyldigheter gentemot din arbetsgivare. En av dessa skyldigheter är att du ska stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Den lagstadgade uppsägningstiden är en månad men det kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats som föreskriver en annan uppsägningstid. I sådana fall går uppsägningstiden som föreskrivs i kollektivavtalet före den lagstadgade uppsägningstiden. (se 11 § LAS)

Om du går från ditt nuvarande jobb innan uppsägningstiden har löpt ut och om du därmed slutar att stå till din arbetsgivares förfogande kan du, precis som du skriver, bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivarens rätt att i en sådan situation kräva skadestånd följer av lagen. (se 38 § LAS).

Hur stort skadeståndet kan bli beror på omständigheterna. Kollektivavtal innehåller ibland schabloner för beräkningen av sådana skadestånd, varför jag skulle rekommendera att du i första hand kollar upp ert kollektivavtal om ni har ett. Skadeståndet ska annars avse den ekonomiska förlust som har uppstått till följd av att arbetstagaren frångick anställningen för tidigt. Det är inte givet att det uppstår någon ekonomisk förlust om du frångår anställningen utan det åligger arbetsgivaren att bevisa. Storleken på skadeståndet kommer i sådana fall att förhållas till hur stor denna förlust är.

Det finns ingen lagstadgad övre gräns för hur stort skadeståndet kan bli, däremot kan detta finnas i kollektivavtalet. Skadeståndet kan annars sättas ned eller helt falla bort om det anses vara skäligt. (38 § tredje stycket LAS)

Slutsats

Om du frångår din anställning innan uppsägningstiden har löpt ut kan du bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivaren kan dock inte kräva hur mycket pengar som helst utan ersättningens storlek ska förhållas till den eventuella förlusten som uppstår till följd av att du frångår anställningen för tidigt. Arbetsgivaren har bevisbördan här. Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtalet som anger hur stort skadeståndet ska bli.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000