Vad händer om arbetsgivaren inte varslar facket när denne avslutar en provanställning?

Hej!

Om en arbetsgivare avslutar en provanställning utan att varsla facket, vad gäller då? Värt att nämna är då att arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal alls.

Vilken skyldighet har då arbetsgivaren att kalla till förhandling enligt 11 § MBL i det fallet?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för anställningsförhållanden är att lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig. Undantag finns t ex om arbetstagaren tillhör arbetsgivarens familj (1 § LAS). Det framgår inte av din fråga om det finns något i anställningsförhållandet som innebär att LAS inte är tillämplig och jag kommer därför, till att börja med, utgå från att reglerna i LAS är tillämpliga.

Om en arbetsgivare avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas innan prövotiden gått ut så ska arbetsgivaren samtidigt som denne, minst två veckor i förväg underrättar arbetstagaren ,varsla det lokala facket om arbetstagaren är fackligt organiserad (31 § LAS). Eftersom företaget inte underrättat facket så har de brutit mot LAS om den berörda personen var med i facket. De kan därför bli skyldiga att betala skadestånd för kränkningen som lagbrottet innebar (38 § LAS). Uppsägningen är dock giltig då denna regel endast är en ordningsföreskift.

Eftersom det förelåg en skyldighet att varsla det lokala facket enligt LAS så blir inte reglerna om förhandlingsskyldighet i MBL tillämpliga. Skulle LAS av någon anledning inte vara tillämplig på den aktuella anställningen så är dock reglerna om förhandlingsskyldighet i MBL tillämpliga. Eftersom ett avslutande av en provanställning särskilt angår anställningsförhållandena för en arbetstagare och arbetsgivaren inte var bunden av kollektivavtal så var denne skyldig att förhandla med facket om arbetstagaren tillhörde detta enligt 11 § MBL (13 § MBL, jfr rättsfallet AD 2006 nr 99).

Hoppas det var svar på din fråga! Om du har fler juridiska funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här.

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo