Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?

2021-06-12 i Övrigt
FRÅGA
vad händer om min arbetsgivare inte säger upp mej innan jag fyller 68 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69 (32 a § LAS).

Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det.

Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).

Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (2 § LAS).

Sammanfattning

Om din arbetsgivare inte säger upp dig innan du fyller 68 år så mister du mycket av det uppsägningsskydd som LAS ger. Bland annat kan arbetsgivaren då säga upp dig utan att saklig grund föreligger samt att du enbart har en månads uppsägningstid.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?
2021-07-14 Rätt att ta del av LAS-listan?
2021-07-12 Är intermittent anställning vid behov penisionsgrundande?

Alla besvarade frågor (94160)