Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?

2019-07-19 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej och tack för svar! Vad händer om samtliga dödsbodelägare avsäger sig arv/ansvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv och arvsföljd finns i ärvdabalken (ÄB).

Det finns i svensk rätt möjlighet att avstå från arv, vilket kan ske först när arvlåtaren har avlidit. Om en arvinge avstår från sitt arv går dennes arv vidare till nästa person i den så kallade legala arvsordningen. Det finns tre arvsklasser, där den första består av barn och barnbarn, den andra av föräldrar och syskon, samt den tredje av mor- och farföräldrar och mor- och farbröder samt mostrar och systrar. Om man avstår från sitt arv kan denna rätt inte ges till någon annan än den avlidnes legala arvingar.

Om det inte finns någon arvinge som har rätt till arvet, enligt bestämmelserna i ÄB, kommer arvet att gå till allmänna arvsfonden, vilket framgår av 5 kap. 1 § ÄB.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (301)
2020-07-16 Har jag rätt att ärva min farmor och farfar?
2020-07-09 Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?
2020-07-04 Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

Alla besvarade frågor (82752)