FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal31/05/2022

Vad händer om ägarna av en hund inte kommer överens?

Hej bästa Lawline, Jag tillsammans med min förra detta skaffade en hund tillsammans. Vid vår separation för 3,5 år sedan kom vi överens om att båda ville fortsätta ägandeskapet om hunden och ha henne hos oss varannan vecka. Det fungerade bra i ca ett år innan den andra parten valde att flytta utomlands. Hon önskade då att hennes syster skulle ta hand om hunden den veckan hon inte skulle vara hos mig. Det varade i ca 1,5 år innan systern inte orkade längre. Sedan dess har hunden enbart bott hos mig, min sambo, min bonusdotter samt vårt gemensamma barn. Nu har min förra detta kommit till slutsatsen att hon vill att vi ska buda ut hunden (trots att hon knappt träffat henne på 2,5 år) vilket jag inte är helt intresserad av som ni kanske förstår. Eftersom jag inte accepterat det så kommer hon nu gå vidare med detta till tingsrätten. Vad har jag att förvänta mig? Har jag några som helst fördelar i detta eller riskerar hela min familj att bli av med en av, vad vi anser, oss? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du samäger en hund tillsammans med din föra detta, som nu önskar sälja hunden. Jag tänker gå igenom vad som gäller rent juridiskt och dina möjligheter om hon skulle gå till tingsrätten med ärendet.

Vem äger hunden?

Rent juridiskt sett ser lagen på hundar som egendom som man kan äga, fastän hundar givetvis är levande ting. Detta innebär att hunden ses som en ”lös sak” och förmögenhetsrättsliga regler aktualiseras. Du skriver att ni skaffade hunden tillsammans, vilket säger mig att ni båda är överens om att ni äger hälften vardera av hunden. Er situation regleras därför i samäganderättslagen.

Samäganderättslagen

När man äger något enligt samäganderättslagen så ställs det många krav på att båda ägarna måste komma överens för att ta olika beslut som angår egendomen (2 § samäganderättslagen), exempelvis försäljning av den. Ifall parterna inte kan komma överens så kan man antingen ansöka om en god man som kan bestämma över egendomen (3 § samäganderättslagen) eller så kan man ansöka om att egendomen ska säljas på en offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). 

Vad kan din före detta åstadkomma genom samäganderättslagen?

Det är givetvis svårt för mig att veta vad exakt din före detta avser att göra när hon går till tingsrätten. Eftersom ni båda är införstådda med era roller som delägare av hunden, så skulle jag dock gissa på att din före detta planerar att gå till tingsrätten för att begära tvångsförsäljning av hunden på offentlig auktion. 

Det enda sättet att undvika detta är om du lyckas övertala henne att inte blanda in tingsrätten och att du i stället får köpa hennes ”andel” av hunden. Då har hon inte längre någon bestämmanderätt (rent juridiskt sett, åtminstone) över hunden. Du kan förklara för henne vad hunden betyder för dig och din familj och hur försäljningen av hennes andel kan tillförsäkra hunden ett tryggt och stabilt liv. Därutöver kan du nämna de kostnadsmässiga konsekvenserna; rättsförfarandet kommer troligen medföra högre kostnader än priset hon tvångsförsäljer hunden till. 

Om hon ändå väljer att utkräva en tvångsförsäljning, är det värt att nämna att du kan delta vid den offentliga auktionen och själv buda på hunden. Om du vinner auktionen, så har du köpt tillbaka egendomen (hunden) i dess helhet; i realiteten tillförsäkrar du ensam vårdnad av hunden på detta sätt.

Sammanfattning

Att hundar behandlas som egendom enligt lagen leder inte sällan till ohållbara situationer, då det handlar om levande ting som skapar band med sina ägare. På samma sätt blir det snabbt komplicerat när det uppstår en situation där två personer som inte kommer överens samäger en hund. Här är det förmodligen enklast för alla inblandade att hela äganderätten tillfaller dig då du har möjlighet och viljan att ta hand om hunden, vare sig det sker genom att övertala din före detta om att sälja hennes andel av hunden till dig – eller genom att du vinner auktionen. Eftersom det finns en risk att någon budar högt på auktionen, skulle troligtvis en överenskommelse mellan dig och din före detta vara något att föredra. 

Jag hoppas verkligen allting löser sig och att du fick svar på din fråga! Om jag missförstått sakomständigheterna, får du givetvis skicka in ett klargörande och/eller en ny fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare