Vad händer när säljaren av en felaktig vara inte kan anträffas?

2021-11-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har i år köpt en robotdammsugare ifrån en svensk återförsäljare på nätet.Det har varit problem med produkten ifrån första början och jag har därför aldrig kunnat börja använda den ordentligt utan bara testkört några gånger.Jag har varit i löpande kontakt på mail och telefon med tillverkarens support.Jag har på deras uppmaning skickat in dammsugaren ett par gånger till dem för översyn och fått tillbaka den igen men problemen har bestått och blivit värre.Jag har nu tröttnat och begärt pengarna tillbaka. Tillverkaren hänvisar då till återförsäljaren.Återförsäljaren har i sin tur stängt ned sin hemsida, svarar ej på telefon/mail och har förmodligen gått i konkurs.Jag har hamnat i kläm här med en nyinköpt, icke fungerande robotdammsugare. Vad göra?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning!

Din fråga gäller alltså vad man som köpare kan göra när säljaren av en trasig vara inte kan anträffas (p.g.a. misstänkt konkurs). Det framgår av din fråga att säljaren försökt laga dammsugaren utan framgång, men att du nu tröttnat och vill komma ifrån köpet. När man köpt en vara som privatperson av en näringsidkare blir konsumentköplagen (förkortad KKL) tillämplig.

Dammsugaren är felaktig

Som köpare av en dammsugare ska man självklart kunna förvänta sig att den också fungerar som dammsugare. I laglig mening är dammsugaren därför "felaktig", om den efter köpet inte fungerar (16 § andra stycket 1 p. och tredje stycket 1 och 3 p. KKL). En viktig sak att notera är dock att säljaren bara ansvarar för fel som funnits vid köpet, även om felet förstås kan visa sig först senare (20 § 1 st. KKL). Detta verkar vara fallet med din dammsugare, vilket säljaren också kan tyckas ha bekräftat genom att ta emot den för reparation. Ingenting i din fråga tyder på att det är du som har orsakat felet i dammsugaren. När ett fel visar sig inom sex månader från köpet är det också upp till säljaren att bevisa att felet inte varit ursprungligt (20a § KKL). Därefter måste man som köpare bevisa att felet är ursprungligt.

Rätt att häva köpet?

Det kan alltså konstateras att din dammsugare är felaktig i konsumentköplagens mening, vilket bland annat ger dig rätt att kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet (22 § KKL). Hävning av köpet (alltså att du lämnar tillbaka dammsugaren mot återbetalning) blir endast aktuellt när felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare (29 § KKL). Att dammsugaren inte fungerar, och att detta inte tycks kunna lösas genom reparation, talar starkt för att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Anspråk mot säljare i tidigare säljled

När en säljare av en felaktig vara upphör med sin verksamhet, är på obestånd eller annars inte kan anträffas, har en köpare rätt att göra samma anspråk mot säljarens leverantör som mot säljaren själv (46 § första stycket KKL). Den som din säljare har köpt dammsugaren av (möjligen tillverkaren) har då samma skyldigheter som säljaren. I ditt fall är det att ta emot dammsugaren och betala tillbaka det du betalat för den.

Denna rätt att rikta anspråk mot säljare i tidigare säljled gäller dock bara vissa typer av fel. Fel som säljaren inte skulle kunna gjort gällande mot tillverkaren själv, kan inte heller slutkonsumenten göra gällande mot tillverkaren (46 § andra stycket KKL). Det kan till exempel handla om brutna garantiutfästelser eller underlåtenhet av säljaren att lämna viktig information, vilket enligt konsumentköplagen också är att betrakta som fel i vara (16 § andra stycket 3 p. och tredje stycket 2 p. KKL). Sådana fel som säljaren gjort sig skyldig till kan alltså inte åberopas mot en tillverkare. I ditt fall verkar det dock handla om att dammsugaren helt enkelt inte fungerar (kvalitets-/funktionsfel), vilket också säljaren skulle kunna gjort gällande mot tillverkaren.

Sammanfattning

Din dammsugare besväras av fel som är av väsentlig betydelse för dig. Felen ger dig rätt att häva köpet. Eftersom säljaren dessvärre inte kan anträffas har du rätt att rikta hävningen mot en säljare i tidigare säljled, som i ditt fall verkar vara tillverkaren. Detta görs genom reklamation hos tillverkaren (46 § tredje stycket KKL).

Min rekommendation

Vad du nu bör göra är att reklamera felet hos tillverkaren. Detta gör du lämpligen genom ett skriftligt meddelande till tillverkaren (ett mejl till exempel) där du förklarar att du vill häva köpet på grund av fel i dammsugaren, och att säljaren inte kan anträffas. Jag skulle rekommendera att också hänvisa tillverkaren till 46 § konsumentköplagen. Skulle tillverkaren inte godta din reklamation kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med en anmälan. Deras hemsida hittar du här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Lycka till,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1346)
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?

Alla besvarade frågor (98613)