Vad händer när preskriptionstiden för bygge av friggebod löpt ut?

2017-07-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller efter preskriptionstiden för bygge av en friggebod på obebyggd tomt som ligger utanför stadsplanerat område?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 9 kap. 4 § PBL finns dock vissa undantag från detta krav. Dessa undantag gäller för en- och tvåbostadshus och enligt 9 kap. 4 § 3 p. PBL är friggebod ett sådant undantag (om den är max 15 kvadratmeter och inte har en taknockshöjd som överstiger 3 meter). En friggebod är alltså ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus och det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.

Preskriptionstiden för olovligt byggande är tio år, enligt 11 kap. 20 § 2 st. PBL. Byggnadsnämnden får alltså inte meddela föreläggande för att någon byggt utan bygglov, om det förflutit mer än tio år sedan det olovliga byggandet. Om det däremot inte förflutit tio år sedan byggandet kan byggnadsnämnden meddela rättelseföreläggande, ett föreläggande om att vidta rättelse inom viss tid. Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite.

Efter att preskriptionstiden för bygget av friggeboden löpt ut kan man alltså inte få något föreläggande emot sig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2073)
2021-07-29 Vad gäller vid störande villagrannar?
2021-07-29 Kan jag tvinga fram en försäljning av bostadsrätt efter separation?
2021-07-28 Hur sker en överlåtelse av fastighet?
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar

Alla besvarade frågor (94368)