FrågaAVTALSRÄTTGåva23/11/2021

Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?

Min pappa har lovat min dotter pengar till en kontantinsats. Han satte dessa i fonder tills hon skulle behöva dem. Nu har pappa gått bort, min mamma vill inte ge min dotter pengarna. Får hon göra så? Inga papper är skrivna

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.

Din fråga gäller vem som har bäst rätt till fondandelarna – din mamma eller din dotter. Det framgår att din pappa utfäst (lovat) att ge bort en summa pengar till din dotter, men att någon överlåtelse inte skett. I stället köpte din pappa fondandelar för pengarna i väntan på att din dotter skulle få behov av dem. Rent juridiskt skulle man säga att din fråga handlar om huruvida din dotter har fått sakrättsligt skydd till pengarna/fondandelarna.

Vad är sakrättsligt skydd?

Att ha sakrättsligt skydd till en viss sak innebär att man inte bara äger saken, utan att man dessutom har bättre rätt till den än andra. "Andra" som kan göra anspråk på saken är till exempel fordringsägare, köpare av samma sak eller – som i ditt fall – arvtagare. Ett typexempel är om någon säljer samma sak till två personer. I ett sådant fall har båda köparna rätt till saken, men bara en av dem kan ha bättre rätt till den. I ditt fall har en viss summa pengar utfästs i gåva, men sedan ärvts av en annan person innan gåvan fullbordats.

Sakrättsligt skydd kräver att gåvan har fullbordats

För att få sakrättsligt skydd till en gåva (i pengar eller av lösa saker) krävs det att gåvan har överlämnats (traderats). Mottagaren av gåvan ska med andra ord ha fått den i sin besittning (2 § gåvolagen). Utfästelser om att i framtiden överlåta en gåva ger inte sakrättsligt skydd (1 § andra stycket gåvolagen). Vad detta innebär är att endast ett löfte om att i framtiden överlåta en summa pengar inte ger bättre rätt till pengarna framför överlåtarens arvtagare – såvida pengarna inte har överlämnats innan dödsfallet. Gåvan måste alltså ha fullbordats för att din dotter ska ha bättre rätt till pengarna/fonden än din mamma.

Fonden kan ha registrerats

I ditt fall har pengarna avsatts på ett fondkonto i stället för att överlåtas. Därmed uppstår ju frågan hur man får besittning av en fond. Hur fullbordas en sådan gåva? När det gäller fonder och andra finansiella instrument så gäller inte huvudregeln om besittningsövergång. (Fonden finns ju inte rent fysiskt och kan därför inte överlåtas fysiskt.) I stället får man sakrättsligt skydd för fonden genom att gåvotagaren (din dotter) registreras som ny ägare (3 § andra stycket gåvolagen). Om din pappa anmälde överlåtelse av fonden till din dotter innan sin bortgång, har din dotter både äganderätt till den och sakrättsligt skydd för den (6 kap. 1–2 § lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument). På så sätt kan hon ha bättre rätt till fonden än din mamma.

Sammanfattning

För att din dotter ska ha bättre rätt till gåvan så måste hon ha fått sakrättsligt skydd för den. Sakrättsligt skydd till en gåva får man först när gåvan fullbordas. En gåva i pengar fullbordas genom att pengarna överlåts (och mottagaren får pengarna i sin besittning), vilket inte har gjorts i ert fall. En fond däremot överlåts genom att ägaren anmäler överlåtelsen till den värdepapperscentral eller det kontoförande institut som har i uppdrag att registrera sådana anmälningar (troligtvis en bank där fonden finns att tillgå). Gåvotagaren får sakrättsligt skydd direkt genom en sådan anmälan. Endast om din pappa gjorde en sådan anmälan innan sin bortgång har din dotter bättre rätt till fonden. I annat fall har din mamma bättre rätt till fonden, och din dotter får därmed vänta ut sitt arv.

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med att få klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning