Vad händer när min visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning?

2020-08-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Min visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning eftersom jag jobbat mer än 2 år under en 5-årsperiod.Min fråga är vad jag kan kräva för anställningsprocent i min tillsvidareanställning?Räknas det på något genomsnitt på det jag jobbat under de 2 år jag haft visstidsanställning?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En arbetstagares anställning regleras bland annat i Lagen om anställningsskydd (LAS).

När en visstidsanställning övergår

Precis likt du skriver, ska en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt mer än 2 år antingen under en femårsperiod eller under en period där arbetstagaren haft flera tidsbegränsade anställningar följt på varandra (5 a § LAS). Det behöver alltså inte vara en sammanhängande anställningsperiod under minst 2 år utan sammanlagt. Vad som ska bedömas är de faktiska perioderna som arbetstagaren är anställd och arbetar och inte antalet arbetstimmar.

Vad gäller för den nya tillsvidareanställningen?

Vanligt är att det är den befattning, arbetstid, lön och anställningsvillkor som fortsätter vara gällande som var innan omvandlingen. Dock kan det finnas olika kompletterande bestämmelser i kollektivavtalen, vilket innebär att det inte är säkert att anställningen inte ändras med omvandlingen. Därför råder jag dig till att prata med din arbetsgivare innan omvandlingen sker om hur just din anställning kommer ändras utifrån vad som är reglerat i kollektivavtavtalet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är det bara att ställa de till oss här på Lawline!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88385)