Vad händer när min make avlider?

2018-01-04 i Make
FRÅGA
Min man avled den 1/10.Vi har båda två särkullsbarn. Vi äger ett hus 50% var. Maken hade även en nyinköpt husbil som stod endast på honom. Den var belånad med 525000. I och med köpet av husbilen ingick en försäkring som kommer att lösa ut med 400000. Så skulden blir således 125000.Vad händer med husbilen och har jag någon arvsrätt efter honom. Vi har skrivit testamente där den partnern som blir kvar har full förfoganderätt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska det som huvudregel ske en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB.

I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § ÄktB allt giftorättsgods ingå, dvs. allt som inte är undantaget som enskild egendom. Om husbilen inte uttryckligen undantagits som enskild egendom utgör denna giftorättsgods, även om den bara stod på din man. Bodelningen innebär att allt som ska ingå delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

I en bodelning har vardera make rätt att å sin sida avräkna så mycket giftorättsgods så att deras skulder täcks enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Vilket innebär att husbilens skuld ska avräknas så att denna täcks innan överskottsvärdet blir aktuellt för delning.

Som efterlevande make är det dock möjligt att bestämma att det inte ska ske någon bodelning med stöd av 12 kap. 2 § ÄktB. Vardera sida behåller då sin andel av allt giftorättsgods. Den möjligheten kan bland annat vara fördelaktig för den efterlevande maken om denne innehar den större andelen av det totala giftorättsgodset.

Exempel: Makarna A och B är gifta. Make A äger en bil värd 100 000 kr. Bilen är belånad för 20 000 kr. Make A avlider. En bodelning ska göras i och med att äktenskapet upplöses. Bilen ska ingå i bodelningen som giftorättsgods. På make As sida ska först skulderna avräknas, dvs. 20 000 kr. Värdet efter avräkningen är således 80 000 kr. Efter det delas giftorättsgodset lika. Vardera sida har alltså rätt till 40 000 kr av värdet av bilen.

Arv

Den efterlevande maken har som huvudregel rätt att behålla all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det här gäller dock inte om den avlidna maken har ett särkullsbarn. Särkullsbarn har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin biologiska förälders bortgång.

Särkullsbarn kan dock välja att vänta med att få ut sitt arv till dess att också den efterlevande maken avlider enligt 3 kap. 9 ÄB. De har då rätt att få ut sitt arv efter sin förälder i form av efterarv i samband med den efterlevande makens bortgång.

Du nämner i din fråga att din make hade ett testamente skrivet till förmån för dig. En bröstarvinge (släkt i rakt nedåtstående led, ex. barn eller barnbarn) har oavsett testamente rätt till halva sin arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB. För utfående av laglotten krävs dock att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att personen erhöll testamentet.

Exempel 1: (särkullsbarn väntar inte med arv)

Makarna C och D är gifta. Make C har ett särkullsbarn X. Makarna har inga gemensamma barn. Make C har skrivit ett testamente där det framgår att make D ska ärva hela dennes kvarlåtenskap. Make C avlider med 100 000 kr i kvarlåtenskap. Särkullbarn X begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. X arvslott är hela make Cs kvarlåtenskap om 100 000 kr. Genom att begära jämkning av testamentet har X rätt att få ut sin laglott, vilken utgörs av halva arvslotten, dvs. 50 000 kr. Den andra halva går till make D genom testamentet.

Exempel 2: (särkullsbarn väntar med arv)

Make E och F är gifta. Make E har ett särkullsbarn Y. Make E avlider med en kvarlåtenskap om 40 000 kr. Särkullsbarn Y väljer att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make F. Make F ärver således hela kvarlåtenskapen efter make E. När make F avlider har särkullsbarn Y rätt till efterarv efter make E, vilket utgörs av halva make Fs kvarlåtenskap. Resterande halva ärvs av make Fs andra arvingar.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (497)
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente
2021-12-27 Arvsfrågor inför äktenskap
2021-12-05 Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?

Alla besvarade frågor (98546)