Vad händer när man polisanmäler & vad kan man få för ersättning vid visst brott?

Hej! Jag har på mitt jobb blivit sexuellt trakasserad av vår städare. När jag var själv i personalrummet sa han kommentarer om mitt utseende. Höll fast mig för kramar, pussade mig på halsen och sniffade mig i håret. Allt mot min vilja och något som jag inte alls var bekväm med. Har haft det väldigt jobbigt efter denna händelsen och mår väldigt dåligt. Min chef har pratat med hans chef och ska få honom omplacerad. Funderar på om jag borde polisanmäla honom, är det värt det? Vad kommer hända om jag polisanmäler? Och finns det rätt till någon slags ersättning? Känner mig lite vilsen. Tack.

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag kommer att dela upp svaret i olika delar där jag börjar med att svara på vad som händer om du polisanmäler och då också om det kan vara värt. Sedan kommer jag att svara på om det finns rätt att få ersättning.

Vad händer efter en polisanmälan
När du gör en polisanmälan så startar polisen en förundersökning. Hur detta ska gå till regleras i rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740. I denna förundersökning kollar de då upp bevisning och vad som hänt. Sedan fattas ett beslut om åtal ska väckas eller inte. Det är åklagaren som väcker åtal i en fråga i de flesta brott. Det finns dock brott där åklagaren inte kan väcka talan på egen hand utan den som utsatts för brottet måste väcka talan. Detta handlar om brott som förtal och förolämpning vilket det inte bör handla om i ditt fall

Det är alltså åklagaren som beslutar att väcka åtal. Åklagaren kan dock lägga ned fallet utan att väcka åtal om man till exempel inte finner bevis för att någon har begått brott som leder till åtal.

Vilket brott handlar det om
Det kan också vara väsentligt för dig att veta vad det kan handla om för brott som du blivit utsatt för. I ditt fall vet jag inte alla omständigheter men som jag ser det kan det röra sig om tre olika brott. Antingen är det att klassas som ett olaga tvång enligt 4 kapitlet 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1). För att det ska handla om detta brott så ska du genom våld fått utstå något mot din vilja.

Det skulle också kunna handla om ett ofredande (4 kapitlet 7 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1) eller ett sexuellt ofredande (6 kapitlet 10 § 2 stycket brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2). För att det ska vara ett ofredande utan sexuell natur så ska personen i fråga genom handling t.ex. antastat dig och då ofredat dig. Med ett ofredande av sexuell natur krävs det att personen i fråga genom ord eller handling ofredat dig på ett sätt som är menat att kränka din sexuella integritet.

Vilket av dessa brott det skulle komma att handla om är svårt att säga men det är en bedömning som en polis eller åklagare gör.

Att polisanmäla
Oavsett vilket av detta brott som en polis eller åklagare skulle komma fram till att det handlar om så tycker jag ändå att det är värt att polisanmäla. Eftersom du utsatts för ett brott så kommer en utredning göras. Att tänka på är dock att det kan bli en process i domstol om åtal väcks där du troligtvis kommer att bli förhörd. Detta är något du bör vara beredd på då.

Skadestånd
Om du väcker åtal kan du också väcka en skadeståndstalan. Detta kan du också göra enskilt men även tillsammans med eventuellt åtal om själva brottet. Vad man får skadestånd för regleras i skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207. Du kan då väcka talan om skadestånd för kränkning i detta fallet. Med kränkning menas att angrepp skett mot någons frihet, frid eller ära, angreppet ska skett genom en brottslig handling. För att det ska handla om en kränkning krävs ingen fysisk skada utan psykisk skada räcker. Det krävs inte heller att personen som utfört handlingen dömts för det brott som lett till själva kränkningen.

I ditt fall bör du alltså kunna anmäla personen för kränkning mot dig, särskilt eftersom du mått dåligt efter händelsen. Du kan få skadestånd för sjukvårdskostnader eller andra kostnader som uppkommit på grund av händelsen samt skadestånd för psykiskt lidande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och känner dig mindre vilsen. Återkom gärna om något känns oklart!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”