Vad händer när man avstått från sitt arv till förmån för sin avlidne förälders maka

Hej!

Jag och min bror är bröstarvingar till vår pappa. Min pappas fru bor kvar i orubbat bo. De hade inga gemensamma barn. Hon har tre egna barn. Jag och min bror har begärt och fått vår laglott efter vår pappas bortgång.

Som jag har förstått det får vi då resterande del av vår arvsrätt när min pappas fru går bort. Min fråga är då, finns det registrerat någonstans att vi bara fått vår laglott, så att vi bröstarvingar blir kontaktade när min pappas fru går bort eller ska vi själva "bevaka" hennes bortgång? Min pappa gick bort tidigt i livet så i bästa fall dröjer det kanske 30 år innan det blir aktuellt, och på den tiden kanske vi tappar kontakten med henne och hennes barn.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser i ärvdabalken:

Precis som du säger kan man som bröstarvinge, barn till den som avlider, välja att helt eller delvis, tillsvidare avsäga sig sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Detta följer av 3 kap. 9 § ärvdabalken. I det fall man som bröstarvinge avstått får man istället senare rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. Efterarvet är i detta fall en andel beräknad på hur stor del det arv man sa ifrån sig utgjorde i förhållande till den efterlevande makens totala tillgångar. Samma andel som ni bröstarvingar valt att avstå till förmån för er fars efterlevande kommer ni också bli tilldelade när hon dör. Detta enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Ni har som bröstarvingar redan fått ut er laglott vilket är halva det arv som man som bröstarvinge som huvudregel är berättigad till, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Förelåg inget testamente efter er far har ni alltså tillsvidare valt att avstå från halva ert arv och det är också den delen ni senare kommer att få ärva från er fars efterlevande.

När man bestämmer vem som ska ärva vad efter att en person avlidit ska man upprätta en arvskiftehandling. Detta är en handling över vilken egendom som ärvs och vem som ärver den. Handlingen ska skrivas under av alla personer som är delaktiga som arvsberättigade. Handlingen är ett privat avtal och inget som registreras. Se 23 kap. 4 § ärvdabalken.

Vad händer i praktiken:

När en person dör kontaktar man oftast Skatteverket. Skatteverket för nämligen registrering över dödsfall och finns där som hjälp under processen efter att någon gått bort. Skatteverket har dödsfallsintyget som innehåller den avlidne personens efterlevande släktingar.

Personer berättigade till arv genomför tillsammans på egen hand eller med hjälp av annan (jurist) ett arvskifte, och upprättar en handling för bevis att man är berättigad till arvet. Då ni har rätt till efterarv ska ni alltså vara med i denna process.

Då arvskiftehandlingen från er fars död inte har registrerats är det också ni som bär på det beviset. Det blir därför upp till er att bevaka när hans efterlevande maka dör och då göra anspråk på ert efterarv.


Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo