Vad händer när jag är misstänkt för ett brott?

2017-11-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har blivit kallad till förhör hos polisen för misstanke av bedrägerier med hjälp av internet. Jag tänkte erkänna det hela då jag känt skuld redan från första början då detta skedde. Jag vill bara ta mitt straff och få det överstökat och självklart betala tillbaka pengarna till de utsatta. Det rör sig om max 7.000-8.000 kr.Vad kommer jag att få för straff? Kan jag bli häktad vid förhöret? Vad händer efter ett förhör? Gör dem en husrannsakan hos mig? Jag är tidigare aldrig straffad och har verkligen inte gjort en fluga förnär. Har även en liten bebis hemma, mitt första barn så jag är jätte orolig gällande detta.Vore jätte tacksam för svar.Hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med ditt svar!

Regler som rör brott och dess påföljder finns i Brottsbalken (BrB), den hittar du här.

Rättegångsbalken (RB) reglerar hur själva processen går till, det vill säga frågor kring häktning, förhör, husrannsakan och liknande. RB hittar du här.

Påföljd vid bedrägeri

Påföljden (straffet) beror först och främst på vilken grad av bedrägeri du eventuellt döms för. De grader som finns är bedrägeri av normalgraden, ringa bedrägeri och grovt bedrägeri. Jag saknar information för att bedöma vilken grad av bedrägeri du eventuellt kommer bli dömd för, men påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år, BrB 9 kap 1 §. Den som döms för ringa bedrägeri döms till böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 9 kap 2 §. För grovt bedrägeri är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år, BrB 9 kap 3 §.

Kan du bli häktad?

För att du ska kunna häktas för ett brott krävs för det första att du är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket påföljden är minst ett år, RB 24 kap 1 §. Detta innebär att om du är misstänkt för ringa bedrägeri kan du i princip inte häktas. På sannolika skäl misstänkt är en hög misstankegrad, och det ska alltså framstå som sannolikt på objektiva grunder att du har begått brottet.

Härtill krävs att det föreligger en risk att du:

på något sätt försöker undandra dig lagföring eller straff genom att fly eller liknande, försöker undanröja bevis, eller fortsätter din brottsliga verksamhet

Det krävs alltså bara att en av dessa punkter är uppfylld för att häktning ska få ske, förutom kraven på sannolika skäl och att påföljden för brottet ska vara minst ett år. Eftersom du sedan tidigare inte är straffad lär inte den sista punkten bli aktuell i ditt fall. Det kan även vara svårt för polisen att hävda att det föreligger någon flyktfara enligt första punkten då det inte verkar finnas något speciellt som talar för detta. Eftersom du har erkänt brottet skulle jag heller inte säga att det föreligger någon grund för att häkta dig enligt den andra punkten, då risken att du skulle försöka undanröja bevis inte verkar särskilt stor.

Sammanfattningsvis skulle jag alltså säga att huruvida du kommer häktas eller ej beror på olika omständigheter i det individuella fallet. Eftersom jag inte har alla relevanta omständigheter är det svårt för mig att uttala mig om detta, men enligt vad jag beskrivit ovan kan jag inte se att någon speciell anledning till att häktning borde ske.

Vad händer efter ett förhör?

Att hålla förhör med diverse olika personer som kan ha koppling till brottet i fråga är en del av det som kallas för förundersökningen. Det är under förundersökningen som förundersökningsledaren (polisen eller åklagaren) samlar ihop så mycket bevisning som möjligt för att kunna ta ett beslut om att väcka åtal eller inte. Det som händer efter ditt förhör är alltså att förundersökningsledaren fortsätter med att försöka samla bevisning genom olika metoder; en av dem kan vara husrannsakan som jag återkommer till nedan. När åklagaren känner att det finns tillräckligt mycket bevisning kan denne besluta om att väcka åtal.

Kan det genomföras en husrannsakan?

En husrannsakan kan företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts med fängelse i straffskalan, RB 28 kap 1 §. Det som då görs är att det söks efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse. Om du exempelvis har begått bedrägerierna via din dator skulle polisen genom en husrannsakan kunna ta denna i beslag för att säkra bevisning.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela beror din eventuella påföljd på vilken grad av bedrägeri en domstol kommer fram till att du gjort dig skyldig till, och det kan bli allt från böter upp till fängelse i högst sex år om brottet är grovt. För att du ska kunna bli häktad krävs att du är på sannolika skäl misstänkt, att det för brottet är föreskrivet fängelse i minst ett år samt att någon av de tre punkterna ovan är uppfyllda. Efter att du har blivit förhörd fortsätter förundersökningen och förundersökningsledaren kan då exempelvis besluta om husrannsakan för att söka efter bevisning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (569)
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?
2021-10-31 Hur väcks ett åtal?

Alla besvarade frågor (97474)